Een selectie van gedichten uit het hoofdstuk ‘Aquariustijd’ van de bundel ‘Aquarius stralen’ van A.H. Stock

BESTEL AQUARIUS-STRALEN

De oude wereld staat op zijn kop.
De Draak verheft zich met zijn trawanten,
voor de laatste maal omhoog.
Daarna valt de grote stilte en rijst de nieuwe Hemelboog.

‘De Openbaring’ wordt steeds zichtbaarder voor de mens.
Velen kiezen voor de afgrond, de lagere mentaliteit.
Enkelen gaan opwaarts, het nieuwe bewustzijn tegemoet.
In Hém gaan zij onder.
Met Hém overwinnen zij het aardgerichte
via ‘de Brug’ die Hij was en is.
En door alle tijden heen geweest is en zal zijn.

Een nieuw handelen wordt van u geëist!
Trek de oude mantel van het Vissentijdperk van u af.
Omhul u met de nieuwe mantel van Aquarius
opdat het werk kan worden voortgezet
met nieuwe inzichten en het nieuwe handelen
voor de opwaartse stroom van het nieuwe leven.

Staande op de nieuwe aarde,
de ogen geopend voor een nieuwe fase in het nieuwe land
dat door ons ontgonnen zal moeten worden, met nieuwe inzichten
Met nieuwe kracht ontsluiten wij Uw Bron van nieuwe mogelijkheden.

Komt!!!
Komt … gij Sterrengroep tot redding nu ’t nog kan.
Red de hunkerende mens uit dit tranendal.
Draag haar-hem tot in het Licht voordat de Poort zich sluiten zal.
Kom, in vol erbarmen.
Het laatste overblijfsel dragen wij in ons mee,
om het tot volle wasdom te kunnen laten groeien,
en wederom stralend te kunnen bloeien
voor hen die zichzelf overstijgen:
. . .
Aquarius ís de open Poort!

De gnostieke Lente breekt zich baan.
Aquarius schenkt haar mogelijkheden
aan hen die daarvoor op en staan,
en de wegen Gods weer gaan,
maar NU inhet eigen wezen de poort bewust gesloten hebben
voor alle dialectisch streven.
Zij zullen vinden, als eens zo blinden de ware weg die nu voor hen opengaat.
De Waarheid wordt nu pas begrepen.
De aandacht daardoor intenser geslepen.
Zo trekken zij de poorten van Aquarius binnen
om zich in alle vrijheid in de diepte van het groot geheim
te kunnen bezinnen.
Dan zal ‘de aarde weer vol Kennis des Heren’ zijn’.

Uit: Aquarius Stralen, A.H. Stock
Hoofdstuk: Aquariustijd

BESTEL AQUARIUS-STRALEN

LEES MEER OVER DE ZES BUNDELS VAN A.H. STOCK