Vijf spirituele klassiekers: Het Egyptische dodenboek, Bhagavad Gita, Marcus Aurelius, Rumi en Suzuki

De bovenstaande vijf boeken zijn spirituele klassiekers in de reeks ‘Wijsheid van over de hele wereld’ die worden uitgegeven door uitgeverij AnkhHermes. Hieronder volgen korte beschrijvingen.

1 Het Egyptische dodenboek – M.A. Geru
Het Egyptische dodenboek is een verzameling teksten uit de periode 1500 tot 400 v.Chr. uit het Oude Egypte. Het zijn rituele teksten, bezweringen, gebeden en spreuken die bedoeld waren de overledene te helpen bij zijn tocht door het hiernamaals. De papyri met de teksten zaten vaak in de grafsarcofagen. Ze geven een fascinerend beeld van de oude Egyptische cultuur en hebben de afgelopen decennia tot een sterke opleving geleid van onze belangstelling voor het leven na de dood en esoterie in het algemeen.

LEES MEER OVER HET EGYPTISCHE DODENBOEK

BESTEL HET EGYPTISCHE DODENBOEK

2 Bhagavad Gita
De Bhagavad Gita is het zesde deel van het beroemde Indiase epos, de Mahabharata. Het is een van de oudste en mooiste boeken uit de wereldliteratuur. Het geeft het gesprek weer tussen Arjuna, de boogschutter, en zijn wagenmenner Krishna, de Heer. Arjuna staat vlak voor de grote veldslag tegen een nauw verwante stam. Hij raakt dan ook vertwijfeld en wil de oorlog niet meer. Op dat moment raakt hij in gesprek met Krishna, die hem vertelt over het wezen van leven en dood. De vertaling van C. Keus bevat de volledige tekst van het belangrijkste boek van het hindoeïsme. Bovendien is een inleiding toegevoegd die hieronder is weergegeven.

LEES MEER OVER DE BHAGAVAD GITA

BESTEL BHAGAVAD GITA

3 Overpeinzingen, Marcus Aurelius

De klassieker ‘Overpeinzingen’ is het filosofische dagboek van Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.) de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, de filosofische stroming die nu weer volop in de aandacht staat. Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de klassieke oudheid. Marcus Aurelius’ stoïcisme is vooral een praktische levensfilosofie.

LEES MEER OVER OVERPEINZINGEN

BESTEL OVERPEINZINGEN

4 Gedichten, Rumi
In ‘Gedichten’ zijn beroemde gedichten van Rumi verzameld, grondlegger van de soefi-orde der Mevlevi en een van de belangrijkste vertolkers van mystiek getinte poëzie. De Perzische dichter Rumi (1207-1273) is een van de belangrijkste vertolkers van mystiek getinte poëzie. Zijn gedichten zijn opmerkelijk actueel en overbruggen met gemak de zeven eeuwen die ons van hem scheiden. Rumi is de initiator van de soefi-orde der Mevlevi die ook in Nederland bekend staat als de ‘orde van de dansende derwisjen’. De levensweg die door deze mystieke traditie wordt aangereikt, kenmerkt zich door een groot respect voor de waarde van elk afzonderlijk individu, elke cultuur, volk en religie. Deze uitgave bevat een selectie van Rumi’s mooiste gedichten en is ten opzichte van de eerste druk met een aantal gedichten uitgebreid.

LEES MEER OVER RUMI GEDICHTEN

BESTEL RUMI GEDICHTEN

5 Inleiding tot het zen-boeddhisme
D.T. Suzuki licht in ‘Inleiding tot het zenboeddhisme’ de oorsprong, grondbeginselen en inhoud van zen toe. Zen onderscheidt zich van iedere andere vorm van boeddhisme, zelfs van elke andere vorm van religie. Zen is vrij van religieuze dogma’s en lasten. Dat is een van de redenen waardoor mensen gefascineerd raken door zen, zo laat D.T. Suzuki zien in ‘Inleiding tot het zenboeddhisme’. Zen legt sterk de nadruk op aandachtig zijn en is vooral een persoonlijke ervaring. Geen grote hoeveelheden intellectuele kennis, geen langdurige contemplatie zullen je ooit tot een ‘zenmeester’ maken. Het leven zelf moet in zijn beweging worden gevat en begrepen. Het leven zelf moet in zijn beweging worden gevat en begrepen. Hiermee krijg je inzicht en open je de weg naar verlichting. Het voorwoord is geschreven door Carl Gustav Jung.

LEES MEER OVER INLEIDING TOT HET ZEN-BOEDDHISME

BESTEL INLEIDING TOT HET ZEN-BOEDDHISME