Van rups naar vlinder – tekst van Antoine Gadal uit ‘Op weg naar de heilige graal’

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

LEES OVER HET SYMPOSION MENS EN NATUUR OP ZONDAG 29 MEI

De elementen, de bossen, de bergen, hebben een stem, een taal;
de planten hebben aandoeningen, gevoelens;
de sterren zijn in vuur gehulde geesten:
de heerscharen des hemels, de morgensterren,
de sterrenkoren, zijn werkelijkheden.

De mens bestaat uit geest en stof, uit vorm en leven.
De ziel, de hemelse mens, is het werk van de Zoon;
het lichaam, de aardse mens, is een werk van de stof.
Zielen zijn lagere engelen, die uit de hemel zijn verdreven;
de geboorte van de mens is de val van een engel.
De schepping is dus een val, het leven een boetedoening,
de aarde een oord van beproeving en tuchtiging.

De verbannen zielen keren tot de hemel terug door reiniging.
Deze reiniging voltrekt zich eerst op aarde;
daarna van ster tot ster, door achtereenvolgende hemelvaarten
en al naarmate men op het pad van volmaaktheid vorderingen maakt.
Het leven is een bezoedeld omhulsel, dat men bij de dood aflegt;
het kán (en diént te) worden de eerste fase van de mysterieweg:
van rups tot pop, en van pop tot het volmaakte insect, de vlinder.

Uit: Op weg naar de heilige graal van Antoine Gadal
Hoofdstuk 7: beluister of lees het zevende hoofdstuk

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

LEES OVER HET SYMPOSION MENS EN NATUUR OP ZONDAG 29 MEI