Johannes, geestvonk-atoom en nieuwe bloedskracht in de levensjordaan

 

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)

DOWNLOAD DE ENGELSE EDITIE ‘THE COMING NEW MAN’ (FREE PDF)

In deze wereld zijn er miljoenen geestvonkatoom-entiteiten. Dwars door deze massa van door het Kosmische Licht aangeraakten loopt een scheidingslijn. Beneden deze scheidingslijn bevinden zich die talloze groepen van zoekers die, hoewel zij een geestvonkatoom bezitten en dientengevolge geen innerlijke rust vinden, zich door onkunde, gebrek aan voldoende voorlichting, opzettelijke misleiding, en eigen aardse gerichtheid, toch geheel aan dialectische waarden vastklampen.

Boven de scheidingslijn bevinden zich die geestvonkatoom-entiteiten, die door zielennood, inzicht en eigen besluit op het roepende Licht van de Universele Broederschap gaan reageren. Deze zich boven de scheidingslijn bevindende geestvonkatoom-entiteiten kunnen verdeeld worden in drie groepen, in drie toestanden van zijn. De Heilige Taal duidt ze aan als: de gelovigen, de geroepenen en de uitverkorenen, of onderscheidt hun staat in:

  1. de geboorte van Johannes: de eerste binding met het bevrijdende Licht, de voorsmaak van de Vrijheid;
  2. het profeetschap van Johannes: het in dienst treden van de Vrijheid;
  3. het doperschap van Johannes: het elementair één worden met de Vrijheid.

Wie het bevrijdende geloof in de Universele Mysteriën in zijn hart weet vrij te maken, bestijgt dus de eerste trede van de vrijmaking-in-Christus, en voegt zich daardoor bij hen, die zich boven de scheidingslijn bevinden. Dit bevrijdende geloof heeft dan niets te maken met het zich bukken voor intellectueel gezag, met het meegesleurd worden door mystieke emoties, of met de ik-drang van de zelfhandhaving.

bevrijdend geloof gaar zich microkosmisch en anatomisch bewijzen

Neen, dit eerste elementaire stadium van de vrijmaking zal zich microkosmisch, anatomisch en lijfelijk bewijzen. Daarom wordt er ook gezegd dat de waarheid, de werkelijkheid, ons vrij moet maken.

Men kan zichzelf veel suggereren, men kan ook anderen langdurig in waan gevangen houden, doch slechts feiten kunnen de leerling van dienst zijn en hem innerlijke zekerheid verschaffen. Want het gaat hier om een nieuwe anatomische toestand, die zich allereerst bewijst in het hoofd- en hartheiligdom, en zich daarop, gedragen door het bloed, uitbreidt tot de gehele toestand-van-zijn. Door een verhoogde vibratie van het Christusatoom wordt, via de thymus, een nieuwe bloedskracht vrijgmaakt: een nieuw hormoon!

Deze nieuwe bloedskracht stroomt eerst door ‘de Jordaan’, of bloedsomloop, bereikt het hoofdheiligdom en zijn centra, en maakt een nieuwe toestand van de geloofszekerheid tot een feit, wanneer het luciferisch of weerspiegelingsatoom in het hoofdheiligdom enig vermogen of neiging tot projectie gaat vertonen, dit is positief gaat reageren op de impulsen van het Christusatoom.

Blijkt dit vermogen aanwezig te zijn, dan wordt op hetzelfde moment Jezus in de Jordaan gedoopt, dat wil zeggen dat de nieuwe bloedskracht, het nieuwe hormoon van het Christusatoom, zijn invloeden kan doen gelden in het gehele door het dialectische ik gecontroleerde stelsel. Jezus vangt dan zijn omwandeling aan in de kleine wereld van de leerling.

Deze processen worden dus mogelijk, wanneer psychologisch en fysiek het dialectische ik terugtreedt voor het Christus-ik: de leerling gaat onder in Jezus de Heer. Johannes wordt gevangen genomen en onthoofd. Op deze lichamelijk basis steunt het drievoudig proces van vrijmaking. Wie de eerste trede op dit pad bestijgt, zal onmiddellijk, spontaan, de bewijzen daarvan leveren in zijn gehele doen en laten, met zijn gehele levenshouding, zonder enige geforceerdheid, volkomen vanzelfsprekend.

Dit gehele pad wordt ons in de evangeliën minitieus beschreven. Alle verminkingen waaraan deze Heilige Taal onderworpen werd ten spijt, straalt de waarheid nog door alle opzettelijke sluieringen heen. Doch u kunt deze waarheid alleen lezen, wanneer het evangelie in uw harten wordt geschreven. Dan verspilt u geen woord meer aan alle mystieke en occulte druktemakerij, en hebt u daar hoogstens een glimlach voor over. Want wie de waarheid op de enig mogelijke wijze kan lezen, is steeds uw medegenoot in de Christelijke Mysteriën.

De levenshouding van u beiden is dan gelijk gericht en elk misverstand uitgesloten: er is dan eenheid, vrijheid en liefde. En wie anders is en anders doet, hetzij in intellectuele, hetzij in mystieke zin, en daarvan in zijn levenshouding getuigt, heeft Jezus de heer nog niet aan zijn levensjordaan ontmoet. En die ontmoeting kan men niet forceren.

Wees daarom stil, verspil geen woord, straal liefde uit, en ‘wees wijs gelijk de slangen’. De grote broederschap van de mensen behoeft niet te worden gesticht, zij bestaat in allen die zich boven de scheidingslijn bevinden. U wordt u dit klaar bewust, zodra het evangelie in uw harten wordt geschreven.

Bron: De Komende Nieuwe Mens van J. van Rijckenborgh, hoofdstuk 15

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)

DOWNLOAD DE ENGELSE EDITIE ‘THE COMING NEW MAN’ (FREE PDF)