Antroposofische weekspreuken van Rudolf Steiner – lente, zomer, herfst, winter


BESTEL ANTROPOSOFISCHE WEEKSPREUKEN

LEES WEEKSPREUKEN DECEMBER EN JANUARI

Met verwondering kijken naar jezelf vanuit de kringloop van het jaar en de bewegingen in de natuur, dat is wat de ‘weekspreuken’ van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) met je doen. Ze nemen je innerlijk mee door de seizoenen lente, zomer, herfst en winter. Ze beginnen met Pasen, en voeren je langs de andere jaarfeesten weer naar het begin van de volgende kringloop. Iedere spreuk is een bezinning, een meditatie, waarin de ziel – het meest innerlijke van jezelf – zich verweven ziet met de wereld. Een wereld die niet alleen de aarde omvat, maar zich uitstrekt tot de kosmos, tot de geestelijke wereld. Hieronder volgen de weekspreuken voor de periode 23 februari – 13 april,die samenvalt met de zogeheten veertigdagentijd

LEES OVER DE BOVENSTAANDE RECENTE UITGAVEN VAN STEINER VERTALINGEN

23 februari – 1 maart

Ontstaan wil uit de wereldschoot
de vreugde aan het worden,
de schijn der
zinnen verkwikkend.
Zij moge de kracht van mijn denken
toegerust vinden met de goddelijke krachten,
die krachtig in mijn innerlijk leven.

2 – 8 maart

In het licht dat vanuit wereldhoogten
de ziel machtig toe wil stromen,
verschijne de zekerheid van het werelddenken,
zielenraadselen oplossend,
de macht van zijn stralen concentrerend,
liefde wekkend in het mensenhart.

9 – 15 maart

Ik doorvoel de kracht van het wereldbestaan:
zo spreekt de helderheid van het denken,
de groei van de eigen geest indachtig
in duistere wereldnachten,
en richt op de nabije werelddagen
de innerlijke stralen van de hoop.

16 – 22 maart

Het spreekt tot het mensen-ik,
met macht zich openbarend
en de krachten van zijn wezen bevrijdend,
het vreugdevolle worden van het wereldbestaan:
Door in jou mijn leven te dragen
vanuit zijn toverban,
bereik ik mijn ware doel.

Voorjaarsverwachting

In het innerlijk van het mensenwezen
stort zich de rijkdom der zinnen uit,
De wereldgeest vindt zich terug
in het spiegelbeeld van het mensenoog,
dat zich zijn kracht uit hem
opnieuw moet scheppen.

26 -30 maart

Wanneer vanuit de zielendiepten
de geest zich wendt tot het wereldzijn,
en schoonheid opwelt uit ruimteverten,
dan trekt vanuit hemelsverten
levenskracht het menselijk lichaam binnen
en verenigt, machtig werkend,
het wezen van de geest met het menselijk zijn.

Voorjaar, Paasstemming 7- 13 april

Wanneer vanuit de wereldwijdten
de zon spreekt tot de menselijke zinnen
en vreugde uit de zielendiepten
zich met het licht verenigt bij het zien,
dan trekken vanuit de omhulling van het zelf
gedachten tot in de verten van de ruimte
en binden verdoezeld
het menselijk wezen aan het zijn van de geest.

BESTEL ANTROPOSOFISCHE WEEKSPREUKEN

LEES MEER OVER DE BOEKEN OVER DE KRINGLOOP VAN HET JAAR EN DE JAARFEESTEN