Antroposofische weekspreuken van Rudolf Steiner voor Advent, Kerst, heilige nachten, jaarwisseling en Epifanie

BESTEL ANTROPOSOFISCHE WEEKSPREUKEN

LEES ANTROPOSOFISCHE WEEKSPREUKEN VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

Sinds hun publicatie in 1912 worden de zogenoemde ‘weekspreuken’ van Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) door veel mensen individueel en in groepen gebruikt als bezinningsstof. Te beginnen met Pasen geven de spreuken de veranderende stemming weer die de mens kan beleven in zijn verhouding tot de natuur gedurende de kringloop van de tweeënvijftig weken van het jaar. Steiner Vertalingen bracht onlangs een nieuwe vertaling van Roel Munniks uit. Daarin is de originele Duitse versie van elke spreuk is naast de Nederlandse vertaling opgenomen. Hieronder volgen zes spreuken voor december en de eerste helft van  januari, de tijd van onder andere Advent, Kerst, de heilige nachten, de jaarwisseling en Epifanie.

1 – 7 december

Kan ik het zijn zo kennen
dat het zichzelf terugvindt
in zielescheppingsdrang?
Ik voel dat mij de macht verleend is
het eigen zelf in het wereldzelf
als deel bescheiden in te vlechten.

Kann ich das Sein erkennen,
Daß es sich wiederfindet
Im Seelenschaffensdrange?
Ich fühle, daß mir Macht verlieh’n,
Das eigne Selbst dem Weltenselbst
Als Glied bescheiden einzuleben.

 

8 – 14 december

In diepten van mijn wezen spreekt,
naar openbaring strevend,
het wereldwoord geheimzinnig:
doordring de doelen van je werk
met heel mijn geestlicht,
om zo jezelf te offeren door mij.

In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geistelichte,
Zu opfern dich durch mich.

15 – 21 december

Geestlicht in wereld-winternacht te dragen,
dat streeft mijn hart gelukzalig na,
opdat er zielekiemen stralend
in wereldgronden wortel schieten,
en het woord van God in zintuig-donkerte
in glanzend licht door heel het zijnde klinkt.

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Daß leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

22 – 28 december

Ik voel nu dat onttoverd is
het geestkind in de zieleschoot;
in harte-lichtheid heeft
verwekt het heilige wereldwoord
de hemelse vrucht der hoop,
die jubelend groeit in wereldverten
vanuit de godsgrond van mijn wezen.

Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß;
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heil’ge Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

29 december – 4 januari

Door geestelijke openbaring meegenomen
verwerf ik het licht van het wereld-wezen.
Gedachtekrachten groeien
om helder wordend mij mijzelf te geven,
en wekkend maakt zich van mij los
uit denkmacht nu het zelfgevoel.

An Geistesoffenbarung hingegeben
Gewinne ich des Weltenwesens Licht.
Gedankenkraft, sie wächst
Sich klärend mir mich selbst zu geben,
Und weckend löst sich mir
Aus Denkermacht das Selbstgefühl.

5 – 11 januari

En ben ik in de geestesdiepten,
dan vult in zielegronden
uit harte-liefde-werelden
de lege waan van heel mijn eigenheid
zich met de vuurkracht van het wereldwoord.

Und bin ich in den Geistestiefen,
Erfüllt in meinen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.

BESTEL ANTROPOSOFISCHE WEEKSPREUKEN

LEES ANTROPOSOFISCHE WEEKSPREUKEN VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

LEES OVER DE BOVENSTAANDE RECENTE UITGAVEN VAN STEINER VERTALINGEN