Drie boeken die aansluiten bij podcast 4 van 6 van de serie ‘Taoïsme en Rozenkruis’

In de vierde podcast bij de serie van zes inloopochtenden ‘Taoïsme en Rozenkruis’ citeert de schrijfster Elly Nooyen uit onder andere de bovenstaande drie boeken, die hieronder kort worden besproken. De samenvatting van de lezing van de vierde inloopochtend is te lezen op het blog van de website tijdvoortao.nl .  

1. De wijsheid van het grondeloze Tao, Symposionreeks 30 – Dianne Sommers, Dan Vercammen, Elly Nooyen en Frans Baggen
Lao Zi houdt ons in strofe 14 van de Daodejing voor: Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren. Wie het begin kent van het oorspronkelijke, heeft de draad van Tao in handen. Op het symposion ‘De wijsheid van het grondeloze Tao’ was dat het cruciale punt, waarop de sprekers en meer dan 400 deelnemers in hun zoektocht naar ‘Het’ in gezamenlijkheid uitkwamen. De voordrachten van die dag vindt de lezer in deze bundel bijeengebracht. De sprekers gingen in op de Nei Ye, de Chinese alchemie en de wijsheid van Lao Zi.

LEES MEER OVER DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

BESTEL SOFTBACK – BESTEL E-BOOK

2 The book of Tao and Teh, Chinees met pinyin/Engels – vertaling van prof. Gu Zhengkun 
Chinese civilization is the only civilization in the world that has been developing continuously for 5,000 years and is as dynamic as it has ever been. The books in this series have been carefully selected from a vast number of Chinese classics that were enormously influential throughout history, and have received considerable attention from Western readers. Compared with Confucianism, Lao Zi’s Taoism is more systematic, more prudent and more coherent. The Book of Lao Zi covers subjects comprehensively ranging from philosophy, history, politics, ethics, to cultivation of man’s mind. Dit boek is niet verkrijgbaar via j Pentagram boekwinkel.

3 Daodejing, Het boek van de weg en de kracht, Lao Zi, vertaling van Bartho Kriek
De Daodejing is een van de kleinste werkelijk grote werken van de wereldliteratuur en het basisboek van het taoïsme. De Daodejing kan met principes als niet-forceren het leven van een mens veranderen. Het boek kan helpen de natuurlijkheid te hervinden waarmee het mogelijk is vanzelf te leren, vanzelf te werken, vanzelf een kind op te voeden, vanzelf te schrijven, schilderen of beeldhouwen. Vertaler-auteur Bartho Kriek las al jaren verschillende vertalingen van de Daodejing, en heeft nu uit het klassiek Chinees en een beperkt aantal Engelse en Nederlandse teksten de vertaling gemaakt die hij aldoor miste, een die de mystiek, de raadselachtigheid en de paradoxen zo veel mogelijk intact laat en de lezer niet uitnodigt tot studie maar tot mijmeren, tot ontdekken en verwerken. Dit boek is niet verkrijgbaar via Pentagram boekwinkel.