Tag archieven: splinter in het oog

5 van 7 Het licht der wereld: Oordeel niet – J. van Rijckenborgh over de Bergrede

 

HOOFDSTUK 1HOOFDSTUK 2HOOFDSTUK 3HOOFDSTUK 4HOOFDSTUK 5HOOFDSTUK 6HOOFDSTUK 7

 HET LICHT DER WERELD IS UITVERKOCHT – DE 7 HOOFDSTUKKEN ZIJN DIGITAAL BESCHIKBAAR

Oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee gij oordeelt zult ge geoordeeld worden en met de maat waarmee gij meet zal u gemeten worden. Wat ziet ge de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt ge niet? Hoe zult ge dan tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl zie, de balk in uw eigen oog is? Geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog weg; dan zult ge scherp kunnen zien en zo de splinter uit het oog van uw broeder wegdoen. (Mattheüs 7:1-5 )

De bovenstaande tekst uit de Bijbel wordt hieronder toegelicht door Jan van Rijckenborgh. De tekst komt uit het boekje Het licht der wereld – zeven lessen uit de Bergrede, dat toespraken bevat die de auteur gehouden heeft in de Lees verder