Tag archieven: Mithras

Visioenen, mysteriën en ritualen – Deel II van Echo’s uit de Gnosis van George Robert Stowe Mead


BESTEL VISIOENEN, MYSTERIËN EN RITUALEN

In het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten dat de gehele stad doorademde. Een aparte plaats daarbinnen namen de mysteriereligies in. Mithras, Arideus, Zoroaster en de Chaldeeuwse mysterieleer trokken duizenden geïnteresseerden en gelukzoekers, maar ook Lees verder

De Mithras-mysteriën zorgden voor een vruchtbare bodem waarop het christendom tot ontwikkeling kon komen

De datum 25 december werd in de oudheid vooral gevierd als de geboortedag van de Perzische god Mithras. Pas in de vierde eeuw werd 25 december herdacht als de dag van de geboorte  van Jezus. De Mithrasmysteriën uit de oudheid hebben gezorgd voor een vruchtbare bodem waarop het jonge christendom tot ontwikkeling kon komen.

Het heeft maar een haar gescheeld of wij waren in Europa in plaats van christenen mithrasisten geworden! Er is een grote concurrentiestrijd geweest tussen Lees verder

25 december: datum van het geboortefeest van de Perzische god Mithras, in vierde eeuw overgenomen door christenen

Zarathoestra zou volgens overleveringen om zijn leer zijn vermoord, andere bronnen melden dat hij vluchtte naar de hem welgezinde koning Vishtaspa. Na Zarathoestra’s dood worden in het zoroastrisme elementen van het oude Iraanse volksgeloof opgenomen en vindt bovendien vermenging plaats met het zervanisme, een oudere Iraanse religie.

Zo krijgt de inheemse god Mithras, een van de helpers van Ahura Mazda, vanaf ongeveer 400 v. Chr. een overheersende plaats als krijgsgod en beschermer van Lees verder