Tag archieven: gebedshal

Tweede fase: de gebedshal (2) – deel 5 van het taoïstisch midwinterritueel

Het taoïstisch midwinterritueel – online programma – deel 5 van 9
Tweede fase: de gebedshal (2)
28 december 2022

 

DEEL 1DEEL 2DEEL 3DEEL 4DEEL 5DEEL 6DEEL 7DEEL 8DEEL 9

De wijze is ‘wu-wei’.
Hij onderwijst zonder woorden.
Niets ter wereld kan dat evenaren.

Daodejing 43

In de taoïstische filosofie staat het begrip: lege kern centraal. Dat is een ‘niet-iets’ omdat het niet meebeweegt met de dynamiek van Yin en Yang. De alomtegenwoordigheid van Tao en Teh is eigenlijk niets; we noemen dit ‘een leegte’. Juist hierdoor zijn alle punten in de tijd en de ruimte bezield door de werking die van Tao uitgaat: de Teh. Bezield houdt in dat Lees verder

Tweede fase: de gebedshal (1) – deel 4 van het taoïstisch midwinterritueel

Het taoïstisch midwinterritueel – online programma – deel 4 van 9
Tweede fase: de gebedshal (1)
27 december 2022

DEEL 1DEEL 2DEEL 3DEEL 4DEEL 5DEEL 6DEEL 7DEEL 8DEEL 9

In vers 6 van de Daodejing wordt over Hemel en Aarde het volgende gezegd:

De dalgeest sterft niet,
dit wordt het mysterieuze vrouwelijke genoemd.
De poort waaruit het mysterieuze vrouwelijke voortkomt
wordt de wortel van hemel en aarde genoemd.

Daodejing 6

De dalgeest is een verwijzing naar de onverbrekelijke eenheid van Tao en Teh. Het dal slaat op Tao, de oorsprong, en deze is ‘leeg’. Leeg aan vorm. Daarin is stilte. Vanuit stilte kan de geest, de Teh van Tao, zich manifesteren. Tao en Teh zijn één. Zij werken in al het bestaande samen, dus ook op aarde, en ook in ons. Lees verder