Tag archieven: draad van Tao

14-2 De draad van Tao – commentaar op strofe 14 van de Tao Teh King uit de Chinese Gnosis

 

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

De onderstaande tekst is hoofdstuk 14-2 van De Chinese Gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Deze is gebaseerd op strofe 14 van de Daodejing in de vertaling van Henri Borel

14-2 DE DRAAD VAN TAO

In het vorige hoofdstuk werd de opmerking gemaakt dat zij die de draad van Tao nog niet gevonden hebben – omdat zij de weg die tot het oorspronkelijke rijk voert nog niet bewandelen, een weg die gelijk is aan de toepassing van de vijfvoudige universele gnosis – dikwijls blijk geven van morele onevenwichtigheid, van ongedurigheid in hun stemmingen door de woelige zee der gemoedsaandoeningen. Het ene moment opgewekt, het volgende zeer Lees verder

Het Tao van de Oudheid doorgronden, strofe 14 van de Daodejing en een commentaar

Daodejing.014

LEES MEER OVER MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

Strofe 14 van de Daodejing (vertaald door Henri Borel)

Gij kijkt er naar, en gij ziet Het niet; men noemt Het kleurloos (I).
Gij luistert er naar, en gij hoort Het niet; men noemt Het aphoon (Hi).
Gij tast er naar, en gij raakt Het niet; men noemt Het onstoffelijk (Wei).
Deze drie dingen zijn niet met eigen woorden uit te leggen.
Daarom Lees verder