Van ‘verdwalen in het twijfelwoud’ naar ‘leven vanuit je ware identiteit’ – twee fragmenten uit het boek van Michiel Arens

 

BESTEL ‘JE WARE IDENTITEIT’ VAN MICHIEL A.M. ARENS: TIJDELIJK VAN € 27,50 VOOR € 17,50

Michiel Arens beschrijft in zijn boek aspecten van zijn zoektocht naar zijn ware identiteit. Vele zoekers zullen zich herkennen in zijn bevindingen. Op basis van talloze onderzoekingen en ervaringen concludeert Arens dat het in het leven van iemand die innerlijk door het licht is aangeraakt primair gaat om het werken aan de heelwording van de ziel. Tussen de regels door en aan het einde van elk hoofdstuk geeft de auteur daar praktische aanknopingspunten voor. Het hardcover boek Je ware identiteit, werken aan de heelwording van je ziel is alleen nog in de maand augustus 2023 met korting verkrijgbaar: van € 27,50 voor € 17,50. Via de bovenstaande audiospeler zijn twee door de auteur zelf ingesproken fragmenten te beluisteren die hieronder als tekst zijn weergegeven. 

FRAGMENT UIT HOOFDSTUK 28: LEVEN VANUIT JE WARE IDENTITEIT

Als je wilt dat je leven verbetert en dat de kans om in lastige situaties terecht te komen verdwijnt, en je je daarom richt tot God, dan schaar je je onder de velen die dit ook al doen en daar in het geheel niet succesvol in zijn. Er wordt wat afgebeden en steeds vinden mensen nieuwe methoden om zich te verzamelen en dat streven in hun leven vorm te geven. Is het niet een kerk, dan kan het een gebedsgemeenschap, een nieuwe religie of een zelfhulpgroep zijn.

En eerlijk is eerlijk, afgezet tegen de gemiddelde ervaringen vergaat het hen in het algemeen niet slechter dan anderen. Van fundamentele bevrijding van rampspoeden, conflicten en strijd is en kan geen sprake zijn. Waarom niet?

Je bent geboren en getogen in een wereld die gebaseerd is op de werking van goed en kwaad. Hoe mooi en goed je bedoelingen ook zijn, altijd lift het kwaad mee op die werkzaamheid. Andersom is het ook zo, dat hoe slecht je ook bent, er is altijd wel iets goeds te onderkennen bij mensen die het slechte als leidraad in het leven volgen. Als alles steeds weer in zijn tegendeel verandert zit je dus feitelijk vast, als tussen eb en vloed, in de beweging van goed naar kwaad en van kwaad naar goed. En er verandert nooit iets wezenlijk. Is er dan geen uitweg in deze oneindige maalstroom van tegengestelde bewegingen waarin je gevangen zit?

Hier komen we bij het geheim van de heelwording van je ziel. Het is nooit de bedoeling geweest om je lichaam, de materiële omhulling van diegene die je bent, te vrijwaren voor de gevolgen van het leven. De genade van God werkt in op je ziel, dat wat ‘ik’ zegt en het lichaam gebruikt als uitdrukking in dit levensveld. Beter gezegd: de genade van God kan inwerken op je ziel. En als een gevolg daarvan inwerken op je lichaam. Tenminste, als je ziel zich richt tot God en vanuit die oriëntatie deel krijgt aan de genade van God.

FRAGMENT UIT HOOFDSTUK 27: VERDWALEN IN HET TWIJFELWOUD

Hoe meer ik las, naar lezingen ging en allerlei workshops bezocht, des te meer overviel mij de twijfel. De twijfel over een bestaan voor de ziel in een bestaansveld dat ik niet kan zien, niet kan horen, niet kan voelen. Niet waarneem. Dat ik mijn gehechtheid aan macht, geld, relaties en nog wat zaken moet opgeven om de ziel de ruimte te geven voor haar ontwikkeling. Ik constateerde bij mij een niet te stoppen verlangen naar beide. Naar het leven op deze aarde, maar ook het weer tot leven laten komen van de ziel.

Omdat ik alles door elkaar aan het halen was heb ik eerst maar een eenvoudige maatregel genomen. Als eerste heb ik mijn manier van lezen aangepast. Vraag mij niet waarom. Het schoot mij te binnen dat ik dat moest doen. Van kennis opdoen, meer verstandelijk, naar lezen als een hulpmiddel voor reflectie en verinnerlijking.

Beetje vreemd vond ik mijn behoefte die toen opkwam om te weten te komen wat er in de Bijbel staat. Dus heb ik de Bijbel ter hand genomen en heb hem gelezen, van kaft tot kaft, zoals ze dat plegen te noemen. Elk woord sprak ik hardop in mijzelf.

Daarna heb ik de verzen van Hermes Trismegistus ook op die manier gelezen. Vooral het laatste gedeelte sprak mij erg aan. Daarin wordt toegelicht wat de ziel is. Dat was voor mij bij een eerste lezing (dus ook hardop in mijzelf gesproken) volledig abracadabra. Steeds heb ik kleine stukjes doorgenomen waarna ik dan wachtte ik tot ik weer zin kreeg om verder te gaan. In de tijd dat ik daarmee bezig was, zeker drie tot vier maanden, las ik niets anders. Maar uiteindelijk kwam een beeld naar boven over wat de ziel is en vooral ook, wat het ik is, ofwel het ego.

Ik maak in wat ik schrijf altijd een onderscheid tussen het ego en de ziel. Het ego als dat wat hoort bij deze wereld. Ik ben opgevoed met het idee dat het ego terzijde geschoven moet worden. Dat het ego niet goed is en weg moet, omdat het uiteindelijk alleen maar gaat om de ziel. Dus deed ik pogingen om te komen tot zielegroei en tegelijkertijd spande ik mij in om mijn ego te negeren. Dit leidde alleen maar tot twijfel, onrust, tweeslachtigheid en onzekerheid.
Alle eigen-aardigheden, eigen-wijsheden bleven bij mij in stand, groeiden en ontwikkelden zich. Tegelijkertijd bleef ik mijzelf richten op de groei van de ziel (die leidt naar God).

Om uit deze verwarring te komen heb ik mijn idee over het ego en de ziel aangepast. Mijn idee is nu: er is één ziel met twee oriëntaties. Eén oriëntatie op de aarde en één op God. Mijn doel is dat de oriëntatie op de aarde vermindert en dat de oriëntatie op God vermeerdert. Het betekent dat ik beide oriëntaties aandacht geef. Met liefde en respect voor beide oriëntaties.

BESTEL JE WARE IDENTITEIT – TIJDELIJK VAN € 27,50 VOOR € 17,50

INHOUDSOPGAVE VAN JE WARE IDENTITEIT

 1.  Je ware identiteit laat van zich horen – Uit de praktijk: Bidden? Ja. Maar hoe?
 2. Rust in vrede – Uit de praktijk: Wekken van de Ziel zonder hulp?
 3. Ben jij een eeuwigheidswezen? – Uit de praktijk: Een bericht van de ziel
 4. Vanuit afgescheidenheid naar eenheid – Uit de praktijk: De weg van het conflictloze niet-ik
 5. Het vergeten doel van het mens-zijn op aarde – Uit de praktijk: Mijmeringen over geen gemakkelijke vraag
 6. Energie, een kwestie van gerichtheid – Uit de praktijk: Het wonderbare geheim van het hart.
 7. Leven in het nu –  Uit de praktijk: Als we vrij zijn van onze gehechtheden kan onze ziel tot leven komen
 8. Leven op basis van je ware identiteit – Uit de praktijk: Gesprek tussen het ego en de ziel
 9. De vibratiesleutel is bepalend voor de toegang tot een levensveld. Uit de praktijk: Heelwording van je ziel, zo eenvoudig als het doen van de afwas
 10. Lichtbrengers – Uit de praktijk: Het ontstaan van een zienswijze
 11. Gevangen in overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Alles in deze wereld is schijn. Of?
 12. Eén leven of een eeuwig leven? – Uit de praktijk: De revolutie van het mens-zijn. Heb ik dat in mij? Kan ik dat?
 13. Sleepankers – Uit de praktijk: hoe bereik ik geestelijke gezondheid?
 14. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn – Uit de praktijk: Eerst zien en dan geloven
 15. Voorbij de muur, de opgang in het Licht – Uit de praktijk: Berusting of werkelijk begrip?
 16. Wie Go(e)d doet, Go(e)d ontmoet – Uit de praktijk: Gesprek over de bedoeling van het leven
 17. Het principe van de heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Heimwee
 18. Wat is je rela(e tot de Schepper? Uit de praktijk: Ik ben wakker geschud. 
 19. Mens en Schepper – Uit de praktijk: zelfovergave
 20. Wat is werkelijk en waar? – Uit de praktijk: Al is de waarheid nog zo snel, de leugen achterhaalt haar wel
 21. Overtuigingen en programma’s – Uit de praktijk: Focus, wie weet niet wat het is?
 22. Waarom harmonie en vrede er niet mogen zijn – Uit de praktijk: Iemand accepteren zoals hij/zij is. Kan ik dat?
 23. De heelwording van je ziel – Uit de praktijk: Geef de ziel haar ruimte
 24. Het overwinnen van geboorte en dood – Uit de praktijk: Het lijkt wel alsof de wereld de verbinding met haar Ziel verloren is
 25. Het wordt gedaan – Uit de praktijk: Gehechtheden: ons eigen dictatoriale regime
 26. Welke rol speelt je lichaam? – Uit de praktijk: Brandstof, hybride of elektrisch?
 27. God is Liefde en vanuit die kracht wordt jouw eigen persoonlijke heelal vormgegeven – Uit de praktijk: Verdwalen in het twijfelwoud
 28. Leven vanuit je ware identiteit – Uit de praktijk: Ons huwelijk
 29. Dat wat het verstand te boven gaat – Uit de praktijk: Waar het hart spreekt zwijgt het ego

BESTEL JE WARE IDENTITEIT – TIJDELIJK VAN € 27,50 VOOR € 17,50

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN MET AANDACHT VOOR IDENTITEIT