Spirituele klassiekers waarop ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ mede is gebaseerd

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

De online leergang Eeuwige wijsheid nu! start in september 2023 met twee hoofdstukken uit het boek Mysteriën en symbolen van de ziel. Het eerste deel van die uitgave is gebaseerd op klassieke spirituele teksten uit meerdere tradities. De spirituele teksten komen onder andere uit de bovenstaande vijf boeken die hieronder kort worden beschreven.

1 Het hart van bewustzijn, een vertaling van de Ashtavakra Gita
Het hart van bewustzijn is een vertaling van de Ashtavakra Gita door Thomas Byrom, ook wel de Ashtavakra Samhita genoemd, een klassieke Indiase tekst uit waarschijnlijk de 2e eeuw voor Christus en toegeschreven aan de wijze Ashtavakra. In dit boek vindt u, naast een uitgebreid en deskundig voorwoord over de inhoud van de tekst en zijn plek binnen de traditie, in prachtig poëtische en eenvoudige bewoordingen de essentie van de advaita vedanta, de non-dualistische stroming binnen het hindoeïsme. De tekst bestaat uit poëtische teksten, verdeeld over twintig hoofdstukken, die na al die eeuwen nog niets van hun helderheid en kracht verloren hebben. Het eerste hoofdstuk van Mysteriën en symbolen van de ziel is gebaseerd op  het eerste hoofdstuk van de Ashtavakra’s zang.

BESTEL HET HART VAN BEWUSTZIJN, EEN VERTALING VAN DE ASHTAVAKRA GITA

2 Mani’s Lichtschat
Mani (3e eeuw na Chr., Babylon) was de stichter van de christocentrische Lichtkerk. Zijn volgelingen bevonden zich over de gehele, toen bekende wereld. Mani schreef over de lichtkiem in de mens, die bevrijd kan worden uit de stof. De verzen verdwenen maar zijn rond 1930 teruggevonden in een modderige kelder in Egypte. Het zijn lyrische hymnen en gebeden, gericht tot Jezus Christus, de goddelijke ziel, en de alvader zelf, de ‘zon aller zonnen’. In deze uitgave met 209 teksten van het manicheïsme is ook het bekende Lied van de parel opgenomen, dat besproken wordt in hoofdstuk 4 van Mysteriën en symbolen van de ziel.

LEES MEER OVER MANI’S LICHTSCHAT

BESTEL MANI’S LICHTSCHAT

3 De Yoga-Sūtra’s van Patanjali
De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen de basistekst van de klassieke yoga, een van de zes filosofische scholen uit het hinduïsme. In nog geen tweehonderd uiterst beknopte en veelal raadselachtige aforismen zet Patanjali de wetenschap van yoga uiteen. Te midden van de vele oosterse en westerse commentaren op deze Yoga-Sutra’s neemt dat van de Indiase chemicus en theosoof dr. I.K. Taimni een zeer bijzondere plaats in. De meeste commentatoren maken zich met enkele gemeenplaatsen af van het kernthema van de Yoga-Sutra’s, de toestand van samadhi of extase, alsof het hier gaat om een toestand van bewustzijn die niet te beschrijven valt. Taimni verklaart deze toestand van hoger bewustzijn – geheel in de geest van Patanjali – echter tot in de details. Het vijfde hoofdstuk van ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ is gebaseerd op het eerste hoofdstuk van de Yoga-Sutra’s.

BESTEL DE YOGA SUTRA’S VAN PATANJALI

4 De stem van de stilte
Toen H.P. Blavatsky het schrijven van haar meesterwerken had voltooid, richtte ze haar aandacht meer in het bijzonder op de behoeften van mensen die oprecht ernaar verlangen hun medemensen te helpen. Het resultaat was De stem van de stilte, een klassiek devotioneel boekje van grote schoonheid en kracht. De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza’s van Dzyan waarop De geheime leer is gebaseerd.  Ze maakt duidelijk wat het essentiële verschil is tussen de twee paden van spirituele volmaking. Het ene wordt gevolgd door hen die de waarheid alleen voor hun eigen verlichting zoeken; het andere door mensen die vooral gedreven worden door mededogen en de vurige wens om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren. Hoofdstuk 7 van ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ is gebaseerd op het gedeelte uit ‘De stem van de stilte’ over het hanteren van de zeven sleutels

BELUISTER OF LEES HET BEGIN VAN DE STEM VAN DE STILTE

BESTEL DE STEM VAN DE STILTE

5 Bijbel, herziene statenvertaling
Deze vertaling van de Bijbel is en herziene uitgave van de originele tekst van de Statenvertaling van 1637. De eerste editie verscheen in 2010. De tekst is in 2017 opnieuw geactualiseerd en waar nodig aangepast aan ontdekkingen in oorspronkelijke grondteksten (o.a. de Dode Zeerollen). Van Mysteriën en symbolen van de ziel zijn hoofdstukken 6 en 9  gebaseerd op respectievelijk Genesis 1 en 1 Korinthe 12.

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

 

LEES OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL