Radio-interview met psycholoog Arnold Stevelink, auteur van ‘De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis

GESPREKSRONDE 1GESPREKSRONDE 2 – GESPREKSRONDE 3 – GESPREKSRONDE 4

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS

Arnold Stevelink is gz psycholoog met specialisatie klinische kinder- en jeugdpsychologie. Het gesprek met Hello Radio Spirituality gaat over zijn in oktober 2021 uitgekomen boek De dertiende, overwegingen op een gnostieke ervaringsreis. Dat is een verslag van zijn inwijdingsweg in het gnostiek-christelijke gedachtegoed. Het radio-interview is niet meer beschikbaar, maar een gedeeltelijke transcriptie daarvan wel. Hieronder volgt een ingekorte en geredigeerde transcriptie.  

Van jongs af aan heeft Stevelink een grote belangstelling voor alles wat te maken heeft met gevoelens, gedachten, interacties tussen mensen, de werkelijkheid en de beleving daarvan. Daarom koos hij destijds voor een studie psychologie. Maar hij is van geboorte ook een ‘zoeker naar waarheid en wijsheid‘. In zijn boek beschrijft wat hij op zijn weg ontdekte en meemaakte, wat inspireerde en deed volhouden. Er komen vragen aan bod zoals:

  • Wat is de werking van het bewustzijn en het onderbewustzijn en hoe kan deze veranderen?
  • Wat kan de recent gevonden tekst van het Judas-evangelie ons leren m.b.t. het inwijdingsverhaal?
  • Wat is de relatie tussen onze bewustzijnsstaat en de werkelijkheid; wat is oorzaak en wat is gevolg?

Vraag: Arnold, je bent van huis uit psycholoog. Wat heeft jou ertoe gebracht dit boek te schrijven?

Het is niet zo begonnen dat ik dacht: ik ga een boek schrijven. Ik kan beter zeggen dat het boek is ontstaan. In de loop van de jaren heb ik bezinningen gehad. Bezinningen op vragen als: Wat is de werkelijkheid? Hoe zit het leven in elkaar? Hoe zit ik in elkaar? Dit alles vooral ook met betrekking tot het gnostieke proces. Als je die bezinningen hebt, denk je op een bepaald moment: laat ik eens wat gaan opschrijven. Dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Op een gegeven moment kwam de gedachte: als ik dat nou eens een beetje aan elkaar schrijf, misschien kan iemand anders er dan ook iets aan hebben.

Vraag: Dat denk ik wel zeker. Het is een prachtig boek. Ik vind het ook heel helder geschreven. Als ik dan even kijk naar de begintijd – dan hebben we het in jouw geval over je studententijd – dan viel me op dat een wiskundig stuk de trigger bleek te zijn voor paniek. Wat kun je daarover vertellen?

Dat kan toeval zijn. Ik denk niet dat dat dit een heel zwaar gewicht heeft in het geheel. Wat is een trigger. Als iets er zit, dan komt het toch naar boven. Misschien op een ander moment. Anderzijds zit er toch wel wat merkwaardigs in het puur verstandelijke denken, waarvan ik heb ervaren. alsof je dat toch van het bewustzijn van het hart afbrengt. Als het willen begrijpen, het willen vasthouden krampachtig is, dan raak je uiteindelijk in een soort isolatie. 

Vraag: Nu heb ik begrepen dat je uiteindelijk ook in aanraking kwam met de gnostiek, met gnosis. Voor de luisteraars die nog niet weten wat dat is, kun je dat kort omschrijven?

Gnosis betekent letterlijk kennis. Wij bedoelen daarmee de kennis van het bewustzijn van het hart. In het boek heb ik het ook verwoord als de gnostieke mogelijkheid. Wij hebben ervaren dat er een mogelijkheid zit in het bewustzijn dat zich naar binnen keert. Dat kan het begin zijn van een heel proces van verandering. Dat is het meest spectaculaire dat ik hierin heb ontdekt.

Vraag: Hoe is de gnostiek tot je gekomen? Hoe kwam je daarmee in aanraking?

Je komt er allereerst mee in aanraking in jezelf als het ware. Je wordt je ervan bewust dat er een bron is in het diepst van je hart waarmee je in contact kunt komen. Dat is van jezelf. Bij wijze van spreken heb ik dus eerst die bron gevonden en daarna ben ik gaan zoeken naar anderen die dat ook deden.

Vraag: Hoe is dat verlopen? Kon je dat meteen vinden?

In eerste instantie heb ik het niet gezocht, want je hebt het in jezelf. Toen ik op een gegeven moment het woord gnosis hoorde – ik denk tijdens een televisie-uitzending van Teleac – werd ik getrokken door het woord ‘innerlijk weten’. Dat was voor mij de trigger: o, er zijn ook anderen hiermee bezig. Op grond van dat woord ben ik gaan zoeken en kwam ik op een gegeven moment een school tegen, een moderne gnostieke beweging.

Vraag: Het boek is geschreven op basis van je eigen ervaringen en overwegingen geschreven. Ik vraag me dan af, hoe heeft dat op jou gewerkt, dat hele proces?

De eerste aaraking is een ervaring van licht en liefde van binnen die vaak beschreven is. Nadat ik in aanraking kwam met deze school, de bijeenkomsten meemaakte en mij erin verdiept had, begon ik mij te realiseren dat dat maar een eerste aanraking is. Je zou bijna kunnen zeggen: dat is het begin van het proces. Je kunt die licht-ervaring hebben – okay, prachtig – maar wat gebeurt er? Het alledaagse leven gaat gewoon verder. Er komen allerlei emoties en gedachten naar boven die helemaal geen licht zijn. Als je dan in aanraking komt met dat gnostieke gedachtengoed denk je: okay, maar dat ik is er ook nog. Dan ga je je pas realiseren hoe dat proces uiteindelijk verloopt. En dan ga je ook die symbolische verhalen begrijpen. Dan vraag je je af wat je plek is in dat proces en realiseer je je dat je pas aan het begin van het proces staat.

Vraag: Heeft dat een bepaalde impact op jou gehad, of had je zoiets als: het ligt wel in de lijn van de verwachting?

Verwachting en voorstelling is altijd iets wat bij wijze van spreken een rem is op dit gebeuren omdat je dan zelf een voorstelling maakt. Uiteindelijk ben je wel bezig met iets en probeer je te begrijpen waar je staat in dit gebeuren. Als je dan gaat herkennen vanuit literatuur en verhalen en vanuit een dieper proeven wat die kracht je wil zeggen, dan ga je als het ware een beetje grip krijgen op het proces. Dan ga je begrijpen wat er bedoeld wordt met bijvoorbeeld Jezus en Johannes in je. Dan gaat het een werkzaamheid krijgen omdat je het proces van binnenuit gaat proeven en begrijpen, en ook achteraf bevestigd gaat zien in verhalen. Dan gaat er een proces in jou plaatsvinden met behulp van deze kracht. Dat is nu juist de kern van dit gebeuren. Het poces dat ik nu ga noemen klinkt mischien ontzettend abstract en bijbels: van Bethlehem tot Golgotha. Als dat een echte werkelijkheid wordt, een gebeuren dat plaatsvindt in het bewustzijn met jezelf, dan wordt het wat anders, een ander verhaal.

Vraag: Is er misschien een stukje citaat of tekst uit het boek dat daarop aansluit dat je zou kunnen voorlezen?

Ik begin altijd heel graag met het onderwerp bewustzijn en verwondering.

‘Maar zou je je niet moeten verbazen, je verwonderen over dát je bent, dát je leeft, dát je bestaat als bewustzijn? Want waar is de bron van je bewustzijn? De bron van dat licht, van dat leven? Denk je dat je dat óók zelf bent? Heb je jezelf dan gemaakt? Heb je je bewustzijn zelf gecreëerd? Kun je het zelf in stand houden?’

Arnold Stevelink is bereikbaar via ajtstevelink@gmail.com

GESPREKSRONDE 1GESPREKSRONDE 2 – GESPREKSRONDE 3 – GESPREKSRONDE 4

BESTEL DE DERTIENDE – OVERWEGINGEN OP EEN GNOSTIEKE ERVARINGSREIS