Kahlil Gibran over de dood in ‘De profeet’

BESTEL DE PROFEET

Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek ‘De Profeet’, stond op het kruispunt van twee werelden: die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse verlichting en tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk ‘De profeet’ worden het oosten en het westen samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan. ‘De profeet’ wordt universeel als Gibrans beste werk beschouwd en is verschenen in in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. Hieronder volgt hoofdstuk ‘De dood’ uit ‘De Profeet’ van Kahlil Gibran. Andere hoofdstukken uit deze klassieker gaan onder andere over arbeid en liefde en vrijheid

Toen vroeg Amrita: spreek tot ons over de dood.
En hij zei:
Je wilt het geheim van de dood weten.
Maar hoe zul je dat vinden tenzij je zoekt in het hart van het leven?

De uil die alleen in de nacht kan kijken kan het mysterie van het licht niet kennen.
Als je echt de ziel van de dood wilt kennen, open je hart dan voor het leven
Want leven en dood is een, zoals de rivier en de zee ook een zijn.
In de diepten van je hoop en je wensen, ligt de stille kennis van het gindse.
En zoals zaden die dromen onder de sneeuw droomt jouw hart van de lente, vertrouw op de dromen, want in hen ligt de poort naar de eeuwigheid.
Je angst voor de dood is alleen het trillen van de schaapherder als hij voor de koning staat die zijn hand oplegt om hem eer te betonen.
Hij zal het merk van de koning dragen en is dat niet vreugdevol?
Maar toch houdt hij zich meer bezig met het trillen van zijn angst, maar wat is de dood anders dan naakt in de wind te staan en in de zon te versmelten?
En wat is het ophouden van de adem anders dan vrij te zijn van de adem met zijn rusteloze eb en vloed, zodat het omhoogrijst en God onbekommerd tegemoet kan gaan?
Alleen als je drinkt van de rivier van de stilte zul je inderdaad kunnen zingen.
En als je de bergtop bereikt hebt dan zul je beginnen te klimmen
En als de aarde je botten claimt pas dan zul je werkelijk dansen.

LEES OVER DE PROFEET VERTELD VOOR KINDEREN

BESTEL DE PROFEET VERTELD VOOR KINDEREN

INHOUDSOPGAVE

De komst van het schip
Liefde
Het huwelijk
Kinderen
Geven
Eten en drinken
Arbeid
Vreugde en verdriet
Huizen
Kleding
Kopen en verkopen
Misdaad en straf
Wetten
Vrijheid
Rede en hartstocht
Pijn
Zelfkennis
Onderricht
Vriendschap
Praten
Tijd
Goed en kwaad
Gebed
Plezier
Schoonheid
Religie
De dood
Het afscheid
Nawoord

BESTEL DE PROFEET

LEES OVER MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD