Eros – Don Miguel Ruiz en Barbara Emrys over een terugkeer naar onvoorwaardelijke liefde – masterclass

BESTEL EROS, OVER TERUGKEER NAAR ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Ontdek in ‘Eros’ met spiritueel leraar Don Miguel Ruiz en Barbara Emrys hoe we de leugens die ons over de liefde zijn geleerd kunnen overstijgen om te ontdekken hoe prachtig zij zonder voorwaarden is. Liefde is een talent dat we van nature hebben meegekregen. We baseren onze spiritualiteit op thema’s als liefde en vergeving en toch vinden we het vaak moeilijk daar echt naar te leven. In oude verhalen maar zeker ook nu wordt een vertekend beeld geschetst van de liefde, waardoor we worstelen met onze relaties.

Don Miguel Ruiz, die beroemd geworden is met zijn boek De vier inzichten, vertelt in deze masterclass over Eros, de mythische god van de liefde, het symbool voor de kracht die in ons schuilt. Op zijn eigen wijze manier laat hij zien hoe we de leugens die ons over de liefde zijn geleerd kunnen overstijgen om te ontdekken hoe prachtig zij zonder voorwaarden is. Dit boek leest als het volgen van een masterclass van Don Miguel Ruiz.

ORIËNTATIE

Welkom bij onze serie Masterclass! De komende tijd gaan we een bekend thema bestuderen dat echter nog steeds veel mysteriën en tegenstrijdigheden kent. Wanneer we de mysteriën van het leven onderzoeken, laten we ook ons licht schijnen op het meest fascinerende mysterie van alles: jijzelf.

Je denkt misschien dat je jezelf volledig kent. Dat je een schepsel bent dat af is en waar niets meer aan hoeft te worden veranderd, maar je bestaan is erop gericht om jezelf te blijven ontwikkelen en veranderen. Het ligt in je aard om raadsels op te lossen. Je bent geboren met een honger naar de waarheid, en een verlangen om de diepere mysteriën van het leven te onderzoeken.

Maar wat is dat nu precies, een mysterie? Eigenlijk is alles is een mysterie… tot het is opgelost. Jij bent, net als ieder ander, zonder kennis op de wereld gekomen. Je was als pasgeboren baby in staat om dingen te zien, te horen en je ze te herinneren, maar had geen idee wat je zag en hoorde. Alles was toen een mysterie. Je kon dingen niet benoemen; het deed er ook niet toe. Je lichaam was zwak en je brein nog niet volgroeid, maar je luisterde en keek. Je imiteerde bewegingen en geluiden. Langzaam ontwikkelde je het vermogen om informatie te verwerken. Je leerde codes te ontcijferen, en bereikte een steeds hoger begripsniveau.

De kennis van anderen vormde je gedachten en gedrag. Hun overtuigingen gaven structuur aan jouw wereld. Uiteindelijk leerde je natuurlijk wel alles te benoemen. Je kreeg te horen waar je bang voor moest zijn en wie je kon vertrouwen. Leerde het onderscheid tussen goed en slecht, het goede en het kwade. Waar je een hekel aan moest hebben, van wie je moest houden, en welke idealen je moest omarmen.

We zijn allemaal op deze manier geprogrammeerd door de maatschappij. Hebben geleerd zo te overleven binnen een gemeenschap van mensen. Het leven heeft ons echter op zijn eigen manier geprogrammeerd. De komende periode gaan we het hebben over de vraag hoe ons maatschappelijke programma vaak lijnrecht ingaat tegen het oorspronkelijke levensprogramma. We onderzoeken de botsing tussen deze twee werelden.

Het leven is echt, de verhalen die we over het leven vertellen zijn dat niet. Ze zijn vaak in tegenspraak met wat er echt gebeurt; onze overtuigingen kunnen ontkennen wat onze zintuigen ons vertellen. Meestal is onze indruk van de werkelijkheid verwrongen, maar we hebben genoeg mogelijkheden om wakker te worden en het te zien. De kans om het onmiskenbare conflict tussen waarheid en leugen op te lossen.

Mysteriën zijn niet nieuw voor jou. Sinds je komst naar deze planeet heb je de deuren naar begrip opengezet. Vanaf je eerste ademhaling heb je gezocht naar antwoorden op de vraag naar de geheimen van het leven. Deze planeet is vanaf je geboorte jouw privé-universiteitscampus geweest. Je hebt deelgenomen aan allerlei oriëntatiedagen als deze, en veel competenties verworven. Jij was degene die leerde, zeker, maar nu ben jij degene die anderen doceert, je wijsheid en kennis deelt, terwijl je door blijft leren.

Je kunt nog steeds meer te weten te komen over jouw wereld, hoe ze is ontstaan, en welke kant ze vanaf nu op kan gaan. ‘Jouw wereld’ verwijst naar de werkelijkheid die je voor jezelf creëert. Ze is niet dezelfde als mijn wereld, of die van iemand anders. We reageren allemaal anders op wat we waarnemen. Vertellen onze verhalen op een andere manier. Gewoon door er te zijn, creëren we onze eigen speciale kunstvorm.

Kunstenaars worden ertoe gedreven de waarheid weer te geven. Deze masterclass is uitsluitend bedoeld voor kunstenaars, wat betekent dat iedereen – om het even wie – uitgenodigd wordt om deel te nemen aan het gesprek, om te onderzoeken en te ontdekken. Leerlingen worden hier niet beoordeeld op de kunst die ze maken.

Een leraar kan inzicht verschaffen, maar jij kunt als leerling alleen maar zien als je er klaar voor bent om te zien. Ik maak op een zo goed mogelijke manier gebruik van taal; dat is mijn artistieke bijdrage. Jij luistert aandachtig op je eigen begripsniveau; dat is jouw bijdrage. Welke woorden ik kies, is mijn verantwoordelijkheid en hoe jij ze interpreteert, is de jouwe. We doen allemaal ons best om als een kunstenaar bewustzijn te creëren uit het mysterie.

Laten we deze les daarom beginnen met een eeuwenoud en vertrouwd onderwerp. Dat onderwerp is de liefde. Soms zijn we gefrustreerd in de liefde, of zijn we erdoor teleurgesteld. Misschien zijn we bang om uiting te geven aan onze liefde. De meesten van ons menen echter te weten wat liefde is. We denken te weten hoe we moeten liefhebben. Maar is dat waar?

We zijn allemaal geprogrammeerd om lief te hebben door degenen die het meest van ons hielden. Zij hebben het op hun beurt weer geleerd van de mensen die van hen hielden. En de meesten van ons hebben geleerd voorwaardelijk lief te hebben. We hebben geleerd om op een egoïstische manier lief te hebben, selectief lief te hebben. Veel van onze spirituele waarden zijn gebaseerd op de thema’s liefde en vergeving, maar steunen vaak op wreed en meedogenloos gedrag. Ons ontbreekt duidelijk het begrip van de ware liefde, hetgeen feitelijk de verklaring is voor het mysterie van alle menselijke conflicten.

Liefde is niet wat je denkt dat het is. Wat we vaak vinden dat het zou moeten zijn. Ze is niet één emotie; liefde is alle emoties samen, die één geheel vormen. Ze is eeuwigdurend en onbegrensd; de energie van het leven. Hoe de liefde gewoon een zoetsappig idee werd – iets om belachelijk te maken, te bagatelliseren en te vermijden – is een van de mysteriën die we deze week zullen onderzoeken. Intussen krijg je de kans om te zien hoe onvoorwaardelijke liefde eruitziet. En je zult leren hoe je de kracht van deze liefde kunt sturen, een talent dat je van nature hebt.

Dus, ben je er klaar voor? Mooi zo! Nogmaals welkom bij deze leerschool. Je bent hier om te experimenteren met nieuwe inzichten. In onze tijd samen krijg je de kans om een groot aantal overtuigingen die de sleutel zijn naar de manier waarop je de werkelijkheid definieert te veranderen. Er zal van je gevraagd worden een aantal mentale gewoonten te veranderen. Misschien wil je een paar valse idolen de rug toekeren. Je zult worden uitgedaagd, maar het is aan jou hoe op deze uitdagingen te reageren.

Wees voorlopig bereid om dingen anders te gaan zien, te gaan horen. Open je geest en scherp je nieuwsgierigheid aan. Blijf eerlijk en bewust, en bereid je erop voor de laatste hand te leggen aan het meesterwerk van je leven.

BESTEL EROS, OVER TERUGKEER NAAR ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE MASTERCLASSES