Instromen op de tweede verkenning van Rozenkruis en Gnosis 2020: een onsterfelijk beginsel in de mens

 

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)

Deelnemen aan de serie van tien bijeenkomsten met de titel Rozenkruis en Gnosis is één van de beste manieren om nader kennis te maken met het gedachtegoed van de School van het Rozenkruis, omdat daar in een relatief kleine groep uitgebreid kan worden uitgewisseld over het belang daarvan in de praktijk van het leven. Als je de introductie en de eerste verkenning gemist hebt, en toch nog graag wilt deelnemen, ben je van harte welkom om in te stromen op de tweede verkenning met de titel: een onsterfelijk beginsel in de mens. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 29 september 10.00 uur (in alle 14 centra) of op vrijdagochtend 2 oktober 10.00 uur (in Eindhoven, Haarlem, Rotterdam en Utrecht). In verband met de beperkte ruimte is het noodzakelijk om van te voren per e-mail aan te melden. De kosten voor deelname bedragen 50 euro (inclusief syllabus en koffie/thee). Graag contant voldoen aan de zaal (geen pin).

WELKOM OP DE TWEEDE VERKENNING IN 2020 IN JOUW OMGEVING

 • Alkmaar, Oudegracht 114, dinsdag 29 september, 20.00 uur
 • Amsterdam, Keizersgracht 123, dinsdag 29 september, 20.00 uur
 • Arnhem, Velperweg 58, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Den Haag, Bazarstraat 20, dinsdag295 september 20.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Eindhoven, Dierenriemstraat 4, vrijdag 2 oktober 10.00 uur
 • EnschedeLasondersingel 188, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Groningen, Nieuwe Boteringestraat 60, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Haarlem, Zakstraat 8, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Haarlem, Zakstraat 8, vrijdag 2 oktober 10.00 uur
 • Hilversum, Koninginneweg 41, dinsdag 29 september 20.00
 • Hoorn, Breed 26, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Maastricht, Wijcker Grachtstraat 20, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Rotterdam, Avenue Concordia 102, vrijdag, 2 oktober 10.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, dinsdag 29 september 20.00 uur
 • Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, vrijdag 2 oktober 10.00 uur

Inleiding op de tekst van de tweede verkenning

“Zoek niet buiten u wat binnen in u is.”
Ons leven is een geschenk, het is ons gegeven. Wat leven in de kern is kunnen wij niet vatten. Als een vuur brandt het in ons, wij voelen dat onophoudelijk in ons. De liefde en het respect, de warmte die het leven ons verschaft, schenken ons de vreugde van het leven. Dat dit vuur ooit zal uitdoven, dat wij het leven kunnen verliezen, is de oorzaak van onze bestaansangst. 

Vele malen hebben we de woorden ‘mijn leven’ in de mond genomen, soms zelfs iets te gemakkelijk. Maar wat het is ontgaat ons uiteindelijk. Wat het leven ons zal brengen, daar hebben wij weinig greep op. Morgen kunnen we al dood zijn en op de dood zijn we nooit voorbereid. Met die onzekerheid hebben we het eigenlijk heel moeilijk. We leven in een levensbedreigende omgeving. Die bemoeilijkt het ons om te groeien. 

De tweevoudigheid van ons bestaan is nergens duidelijker zichtbaar dan in de paradox van leven en dood. De zekerheid die wij nodig hebben is die van het leven. Niemand kan zich eenvoudigweg voorstellen níét te leven. Dood is geen werkelijkheid voor ons, tenzij die door bijvoorbeeld ziekte heel dichtbij komt. Is het dan de onzekerheid met betrekking tot de dood die wij wegstoppen? Omdat we niet weten of niet kunnen overzien wat er bestaat na het verdwijnen van onze lichamelijkheid? 

We kunnen in ons zelfonderzoek niet buiten onze lichamelijkheid om. De processen in ons lichaam bepalen wie we zijn, een uitwerking van allerlei stoffen en hormonen in de hersenen. Stroomstootjes en lichtflitsen in ons brein. En omdat we met ons denken zowel invloed kunnen uitoefenen op ons uiterlijk als op ons innerlijk, denken we het leven stevig in handen te hebben. Wij bepalen wie we zijn, wij bepalen onze eigen werkelijkheid. 

Levensverandering, je leven veranderen, is niet alleen een veel gehoorde wens, maar ondertussen is daar al een hele wetenschap van gemaakt. Op ieder levensniveau vinden we daar voorbeelden van. Het lichaam wordt getraind en er wordt gediëet, er wordt aan gesleuteld en verbouwd. Voor alle fysieke en psychische ongemakken worden we door tal van tijdschriften in tien-stappen-plannen naar een oplossing gevoerd. 

Op tal van manieren is ons innerlijk terrein al verkend. Ons onbewuste leven is, al dan niet met hulp van de therapeut, zo goed als tot integratie gebracht. Innerlijk of uiterlijk, er zijn voor ons toch geen geheimen meer? 

Maak niet de fout wat binnen is te zoeken met wat buiten is, met uiterlijke ogen te kijken naar wat binnen is. Want wanneer wij bijvoorbeeld alleen met onze stoffelijke ogen naar de wereld kijken is God nergens te zien. “Hoe kan het oog waardoor gekeken wordt zichzelf zien?” zegt de mysticus. Als we zien met innerlijk of spiritueel begrip is God plotseling overal. 

Hoe leren we het leven zien in zijn meest verborgen wetmatigheden? De moderne opvatting stelt dat wij een product zijn van de natuurwetten. Wij zien dus slechts het gevolg van die wetten. Hermes Trismegistus zou dit niet tegenspreken maar hij zou vervolgens vragen: “Wie heeft deze wetten verordend?” 

Bron: Syllabus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

TITELS VAN DE  VERKENNINGEN ‘ROZENKRUIS EN GNOSIS’

Inleidende tekst

 1. De verbinding tussen Rozenkruis en Gnosis
 2. De tweevoudige mens
 3. De innerlijke roep en opdracht van de mens
 4. Mens en microkosmos
 5. Een geopende hart
 6. Nieuw denken
 7. Realisatie in het hier en nu
 8. Het pad van transfiguratie
 9. Landelijke afsluiting op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven

DOWNLOAD FLYER ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (PDF, 2 A4)