Recensies van ‘Zien wat blijft’ en van drie andere boeken in Soefigedachtes zomer 2021

DOWNLOAD SOEFIGEDACHTES ZOMER 2021 (PDF)

Op bladzijde 40 van Soefigedachtes zomer 2021 (pdf) worden vier boeken besproken. Eén daarvan is Zien wat blijft, mythen in werk en woord van Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse (zie afbeelding hierboven). De andere drie zijn: ‘De essentie van Dōgen’, ‘De kracht van rust’ en ‘Van het Hart’. Hieronder volgen de vier korte recensies.

De essentie van Dōgen, Michel Dijkstra, Uitgeverij ISW 2020, €17,50, paperback, 239 pagina’s, ISBN 9789492538956
In deze prachtige bloemlezing uit de belangrijke werken van zenmeester Dõgen wordt diens gedachtegoed door Michel Dijkstra helder toegelicht. Het centrale thema is de verhouding tussen ‘zelf ‘en ‘ander’. Dit krijgt door zijn aanpak telkens een andere invalshoek, waarbij het uiteindelijke doel is: het openen van het ‘dharma-oog’ waardoor je non-dualiteit kunt realiseren, maar ook op een non-duale manier met de tegenstellingen in de wereld om leert gaan. Een boek voor liefhebbers die meer willen weten over Dõgens ‘niet-twee’ in hun interactie met anderen.

BESTEL DE ESSENTIE VAN DŌGEN

Zien wat blijft. Mythen in werk en woord, Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse, Uitgeverij de Morgenster 2020, €19,50, 120 pagina’s, geïllustreerd, ISBN 9789077944196
Verrassend hoe in dit boek een echte ontmoeting wordt gecreëerd tussen de zeggingskracht van de besproken mythen en de ontvanger/lezer hiervan. De bijzondere expressie die van de afbeeldingen uitgaat versterkt niet alleen de boodschap van de mythen, maar verhoogt ook de ontvankelijkheid hiervoor. Een knap staaltje van creatieve samenwerking tussen de schrijver en de illustrator van dit boek.

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN WOORD

De kracht van rust, Mirjam van der Vegt, Uitgeverij ten Have 2020, €20,99, 208 pagina’s , ISBN 9789025909024
Acht tegendraadse lessen die je laten inzien wat rust nemen doet met je gezondheid. Zoals: pauzes verdienen zichzelf terug en durf onaf te zijn. Het boek nodigt uit tot zelfreflectie, is praktisch van inhoud en wijst de weg naar een nieuwe levenshouding. Hoofdstuk 4 ‘Schenk de wereld je waardigheid’ – op pelgrimage naar en vanuit je hart – is nauw gelinkt met het soefisme, aangezien vanuit liefde dingen tot leven komen. Dit boek is gekozen tot het Beste Spirituele Boek 2021 (van VBK-media).

BESTEL DE KRACHT VAN RUST

Van het hart, Inge van der Krabben, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, €20,99, 256 pagina’s, ISBN 9789024591022
Prachtig verhaal over zes mensen met ingrijpende verliezen, die deelnemen aan een rouwgroep. Pijn, moeilijke emoties en herinneringen roepen bij ieder de verliezen op. Het rouwproces en de persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon worden knap uitgewerkt. Vriendschappen die ontstaan laten zien hoe je door de confrontatie met verlies in beweging kunt komen en persoonlijk kunt groeien. De onderlinge saamhorigheid die tussen de groepsleden ontstaat is ‘van het hart.’ Zoals in de Vadan staat: ‘Alle pijn duidt op verandering; alles wat verandert, onverschillig of het beter of slechter wordt, moet een zekere mate van pijn veroorzaken; want verandering is geboorte en dood tegelijkertijd.’ En daarbij geldt wat Inayat Khan zegt: ‘De enige manier om iets echt te begrijpen is, is door het direct zelf te ervaren.’

BESTEL VAN HET HART