Vier boeken over diepzinnige spiritualiteit in de middeleeuwen: graalverhalen, katharen, Eckehart en Dante

Omstreeks de dertiende eeuw waren er in Europa diverse diepzinnige en invloedrijke spirituele impulsen. Vier van die impulsen in de middeleeuwen worden besproken in de bovenstaande vier boeken die worden uitgegeven door Rozekruis Pers: graalverhalen, katharen, meister Eckehart en Dante. Van de drie laatstgenoemde uitgaven is niet alleen een softback beschikbaar, maar ook een e-book.

1. Het Graalmysterie van Parzival
Benita Kleiberg | hardback | 235 x 154 mm | 288 blz. | 9789067323284
Het graalverhaal van Wolfram von Eschenbach (1210) is één van de grootste cultuurschatten van de Middeleeuwen. Kelten en Germanen hebben hun sporen erin achtergelaten, Provençaalse troubadours vertolken het graalthema, en tot in onze tijd gaat er onmiskenbaar een magische aantrekkingskracht vanuit. De auteur ontvouwt de vele aspecten van dit machtige epos, en laat zien hoe zij het menselijke innerlijk spiegelen. Onze chaotische tijd vraagt om een actuele ontsluiering van het mysterie-weten dat met de graal verbonden is, en dit boek maakt de verborgen spirituele kracht zichtbaar.
LEES BOEKFRAGMENT INLEIDING + INHOUDSOPGAVE
LEES BOEKFRAGMENT GRAAL EN KATHARISME
LEES BOEKFRAGMENT GAWAN IN HET TOVERSLOT
LEES BOEKFRAGMENT OVER KLINGSOR
LEES BOEKFRAGMENT OVER ACADEMIE VAN GONDISHAPUR
LEES BOEKFRAGMENT SAMENVATTING GRAALVERHAAL

BESTEL HARDBACK, € 24,50

2. Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen
Rachel Ritman | softback | 230 x 160 mm | 87 blz.| 9789067324113
De leer van de katharen is geïnspireerd op het gnostieke christendom. Hun voorgangers en bondgenoten worden bijvoorbeeld gevonden in de kerk van Mani en Nicetas, een vertrouweling van de patriarch van Constantinopel. De kathaarse gemeenschap zelf wordt door de broederschap van het Rozenkruis wel aangeduid als ‘de voorgaande broederschap’. Op die manier loopt er een ononderbroken keten, zowel historisch als spiritueel, van eenlingen en gemeenschappen door de hele wereldgeschiedenis. Rachel Ritman licht dit alles toe in haar boek  ‘Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen’. Hieronder volgen de inleiding en de inhoudsopgave.
LEES INLEIDING

BESTEL SOFTBACK, € 12,50

3. Meester Eckehart weg tot kosmisch bewustzijn
K.O. Schmidt | softback | 219 x 139 mm | 170 blz. | 9789067323871
K.O. Schmidt neemt ons mee op Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn. Hij toont hoe deze innerlijke arbeid in drie fasen te onderscheiden is met in totaal tien treden. In de 1e fase van verinnerlijking of loutering worden vier treden onderscheiden, in de 2e fase leiden drie treden tot vergeestelijking of verlichting en na de laatste drie treden vindt uiteindelijk de vereniging met het goddelijke plaats.
LEES TIEN GODDELIJKE VERTROOSTINGEN

BESTEL E-BOOK, € 10,00BESTEL SOFTBACK, € 22,50

4. De grote levensspiraal – Gedachten over Dantes Alighieri’s La Divina Commedia
Zichner, M. | softback | 205 x 127 mm | 163 blz. | 9789067322348
Over de Divina Commedia zijn al talloze boeken geschreven.Vaak gaat het dan over de literaire of de symbolische betekenis van het verhaal. Martin Zichner beschrijft de klassieker van Dante als een spirituele zoektocht. De zoektocht van Dante komt zo op een heel andere manier tot ons als in andere uitgaven. Hier is de zoektocht direct, spiritueel, gericht op ons binnenste, en het laat ons zien wat de Louteringsberg echt betekent.
LEES HET BEGIN VAN HET BOEK

BESTEL E-BOOK, € 10,00BESTEL SOFTBACK, € 14,50

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER EN VAN DANTE