Inwijding en bevrijding – Twee webinars: Mysteriën van de Pistis Sophia – John van den Berg

BESTEL HET EVANGELIE VAN DE PISTIS SOPHIA

GA NAAR DE PODCASTS OVER DE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

De bovenstaande video is een opname van het eerste webinar in een serie van twee webinars. Beide webinars maken deel uit van het online-programma Mysteriën van de Pistis Sophia waar ook negen podcasts deel van uitmaken en dat inhoudelijk wordt verzorgd door John van den Berg. Maartje en Tanja verzorgen de presentatie, de techniek en de interactie met de deelnemers. Hieronder volgt een transcriptie van het begin van de inleiding door John van den Berg. Hij maakte een nieuwe Nederlandse vertaling van Het Evangelie van de Pistis Sophia en is auteur van het boek Het woord van de Pistis Sophia.    

Heel bijzonder dat we ons vandaag kunnen verdiepen in de mysteriën van de Pistis Sophia. U begrijpt dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen. Je gaat niet op een dag ineens een tekst vertalen uit de derde of vierde eeuw uit de klassieke oudheid van het kaliber van de Pistis Sophia. Ik heb me de afgelopen jaren bijna fulltime beziggehouden met die mythische taal uit de derde en de vierde eeuw omdat ik intuïtief aanvoelde: daarin ligt een sleutel tot verdiept bewustzijn. Het kan ons helpen om meer van onszelf te begrijpen. 

Er wordt heel vaak gevraagd: Waar gaat nu dat boek van de Pistis Sophia over? In wezen gaat het over ons. Het gaat over de mens en zijn verhouding tot de schepping. De schepping is de schepping van de Onuitsprekelijke. Heel vaak zeggen we nu God. De onuitsprekelijke heeft alles voorgebracht wat er voort te brengen is. De Pistis Sophia bespreekt alle aspecten van de mens zijn die wij kennen, en plaatst die in een veel groter verband, maar ook alle aspecten die we niet kennen. Die worden in de Pistis Sophia genoemd alsof ze al bekend verondersteld worden. En dat maakt het zo bijzonder. 

Het hele boek is geschreven als een dialoog tussen en verlossende kracht en discipelen die zich verzamelen, om vanuit hun diepste intentie het leven te doorgronden en de schepping te leren kennen, te groeien in bewustzijn en ingewijd te worden in de mysteriën. Als je ons nu als groep zou zien als die discipelen, die zich vanuit het diepst van hun wezen, vanuit hun intentie om de mensheid op een hoger plan te brengen, bij elkaar komen en willen leren hoe dat tot stand te brengen, dan komt er een kracht in ons midden die in de Pistis Sophia in de eerste instantie de verlosser wordt genoemd. 

Die verlosser vertelt later in dat boek ook: ‘Ja, ik kwam nogal wat tegen. Al die machten van de duisternis – die worden archonten genoemd, dat zijn krachtformaties – dachten dat ik een engel was, dus ze lieten me maar gaan, even in mijn woorden gezegd. Maar ik kwam nogal wat tegen. Dat is eigenlijk al het begin van de Pistis Sophia. Wat komt die verlossende kracht in ons tegen? Aan gedachten, aan gevoelens, aan wilswerkingen, aan overtuigingen?

Dingen die wij echt willen zijn vaak heel sterk. Even een tipje van de sluier, dat is Authades die ons laat willen, en zodanig laat willen dat we eigenlijk niet meer open staan voor die verlossende kracht. 

DRIE AANBEVOLEN BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA

  1. De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
  2. Het evangelie van de Pistis Sophia, de vier boeken van de verlosser
  3. Het woord van de Pistis Sophia in de orde van Jeû