Tien boeken van of over historische wijsheidsleraren blijvend in prijs verlaagd per 6 juli 2021


GA NAAR ROZEKRUISPERS.COM

  1. Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid – van € 19,50 voor € 10,00
  2. Taulers weg naar binnen – van € 14,00 voor € 7,00
  3. De brieven van Marsilio Ficino deel 1, van € 25,50 voor € 15,00
  4. Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is, brieven Marsilio Ficino deel 2, van € 18,00 voor € 12,00
  5. Het leven van Plato en andere brieven, Marsilio Ficino deel 3, van € 22,50 voor € 15,00
  6. Paracelsus – bloemlezing, De artsenij – het Woord Gods, van € 19,50 voor € 10,00
  7. Fama Fraternitatis, van € 27,50 voor € 10,00
  8. Jacob Boehme, een biografie, van € 18,00 voor € 10,00
  9. Via Lucis, De weg van het Licht, van € 15,00 voor € 10,00
  10. Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship, van € 29,50 voor € 15,00

1. Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der Waarheid – van € 19,50 voor € 10,00
Gilles Quispel, nestor van het wetenschappelijk onderzoek naar de gnosis,  keerde met deze beschouwing over leven, werken en invloed van de tweede-eeuwse gnosticus terug naar zijn eerste wetenschappelijke liefde: Valentinus (ca. 100-160 na Christus). Quispel beschouwt hem als ‘de grootste gnosticus van de Oudheid’. In dit boek richt hij zich op de loopbaan van Valentinus, op zijn leringen en de oorsprong daarvan, op het Evangelie der Waarheid en op de overeenkomsten met leringen uit de hermetische geschriften.

BESTEL VALENTINUS DE GNOSTICUS EN ZIJN EVANGELIE DER WAARHEID

2. Taulers weg naar binnen – van € 14,00 voor € 7,00
De veertiende-eeuwse Duitse prediker Johannes Tauler (1300-1361) had contact met meester Eckehart, Heinrich Seuse, Jan van Ruusbroec en de geheimzinnige Gottesfreund von Oberland. Theorie is echter niet zijn uitgangspunt. Hij richt zich op het leven van de mens, die allerlei valkuilen moet overwinnen om het innerlijke leven te kunnen benaderen. Dat noemt hij ‘de weg naar binnen’. Praktische werken brengen de mens dichter bij God, maar pas door de deemoed zal de innerlijke vernieuwing bereikt kunnen worden.

BESTEL TAULERS WEG NAAR BINNEN

3. De brieven van Marsilio Ficino deel 1, van € 25,50 voor € 15,00
Marsilio Ficino (1433-1499) schreef vele brieven. Hij correspondeerde met allerlei mensen in allerlei landen over allerlei onderwerpen. Hij dacht na over de onsterfelijkheid en de goddelijkheid van de ziel. Hij gaf advies als iemand die hij onderweg tegenkwam, vragen had. Ook stuurde hij brieven aan Lorenzo de Medici, die hem ook weer antwoordde. Een van de brieven aan De Medici heeft als onderwerp ‘God, niet de mens, is de schepper van wonderen’.

BESTEL DE BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO DEEL 1

4. Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is, brieven Marsilio Ficino deel 2, van € 18,00 voor € 12,00
Deel II van de brieven, die Ficino (1433-1499) schreef aan zijn vrienden. Iedere brief is aan een individu gericht, maar tegelijk voor de mensheid geschreven. Het doel is steeds de liefde voor de waarheid in de mens te doen ontsteken en de menselijke geest te openen voor het zoeken naar de waarheid. In deze uitgave zijn brieven te vinden aan vrienden en ook aan onbekenden, over onderwerpen als ‘Men moet goed doen aan een vriend, zelfs als hij dat niet wenst.’

BESTEL BRIEVEN VAN MARSILIO FICINO DEEL 2

5. Het leven van Plato en andere brieven, Marsilio Ficino deel 3, van € 22,50 voor € 15,00
Deel 3 van de brieven van Marsilio Ficino geeft andermaal blijk van Ficino’s liefde voor Plato. In een lange brief beschrijft de begenadigde auteur uit de Italiaanse Renaissance het leven van zijn grote voorbeeld uit de Griekse oudheid. Deze en andere brieven geven opnieuw een impressie van de heldere geest en warme menselijkheid die de oprichter van de Platoonse Academie te Careggi (Florence) kenmerkten.

BESTEL HET LEVEN VAN PLATO EN ANDERE BRIEVEN, MARSILIO FICINO DEEL 3

6. Paracelsus – bloemlezing, De artsenij – het Woord Gods, van € 19,50 voor € 10,00
Paracelsus (1493-1541) legde in de vijftiende eeuw de basis voor de moderne homeopathie. Hij werd vervolgd om wat hij deed en zei. Toch bleef hij zijn kennis verspreiden. In deze bloemlezing uit het werk van Paracelsus komen de geneeskunde en de filosofie samen. Volgens Paracelsus zijn er twee ‘artsenijen’: de zichtbare en de onzichtbare. De ene is van de aarde, de andere is het woord van God. Door deze samen te gebruiken, kan de mens echt beter worden. LEES RECENSIE

BESTEL PARACELSUS BLOEMLEZING

7. Fama Fraternitatis, het oudste manifest der Rozenkruisers Broederschap, van € 27,50 voor € 10,00

In 1614 drukte men in Kassel voor het eerst de tekst van de Fama Fraternitatis R.C. – De roep van de rozenkruisers broederschap. Het is één van de Rozekruisersmanifesten. In dit boek staat de tekst van de Fama in het Duits met de Nederlandse vertaling ernaast. Dr. Carlos Gilly (Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam) geeft een beeld van de verspreiding en het ontstaan van de Rozenkruisersmanifesten. Ook beschrijft hij welke personen er rond Johann Valentin Andreae, de auteur van de Fama, leefden en werkten.

BESTE FAMA FRATERNITATIS

8. Jacob Boehme, een biografie, van € 18,00 voor € 10,00
Biograaf Gerhard Wehr (die ook een biografie schreef over Rudolf Steiner en Meester Eckehart) beschrijft het leven van Jacob Boehme (1575-1624) en zijn gedachtengoed. Boehme was filosoof en mysticus en leefde aan het begin van de Renaissance. Boehme verklaarde in zijn werken de Christus en God, kosmos, mens. In deze biografie vertelt Wehr over het leven en werk van Boehme, op basis van feiten en Boehmes eigen geschriften.

BESTEL JACOB BOEHME, EEN BIOGRAFIE

9. Via Lucis, De weg van het Licht, van € 15,00 voor € 10,00
Comenius (1592-1670) was niet alleen pedagoog maar ook filosoof. Het licht ziet hij als verbindend aspect tussen geest en materie. De lichtbron zelf is God. In dit Licht kan de mens zichzelf en alle dingen herleiden tot de eenheid en de alles omvattende wijsheid. In dit perspectief lossen alle tegenstellingen op. Via Lucis, of De weg van het Licht; ‘een beredeneerde onderzoeking naar de manier waarop het verstandelijk licht van de geest, de wijsheid, nu eindelijk kort voor ‘s werelds avondschemer over alle volkeren en gezindten der gehele mensheid voorspoedig kan worden verspreid.’

BESTEL VIA LUCIS

10. Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship, van € 29,50 voor € 15,00
In dit boek verhaalt de auteur Ger Westenberg niet slechts over de vele wetenswaardigheden van Max Heindel, maar vooral ook over The Rosicrucian Fellowship die hij oprichtte. Ook komt de relatie tussen Rudolf Steiner en Max Heindel, en de geestelijke ontwikkeling van Steiner tot 1912 aan de orde, en natuurlijk enige overeenkomsten en belangrijke verschillen tussen hun opvattingen. Van belang is de passage waarin Steiner zegt, zelf geen vertegenwoordiger te zijn van de rozenkruisers, waarmee een eind komt aan veel gespeculeer.

BESTEL MAX HEINDEL EN THE ROSICRUCIAN FELLOWSHIP