Harry Potter kan depressie genezen hoofdstuk 62 van ‘De alchemie van J.K. Rowling’ door Hans Andrea

BESTEL DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING

Tegen depressie bestaat een wonderbaarlijke behandeling die feilloos werkt. Die wordt genoemd: verlangen naar God. Depressie is een astrale toestand. Deze verandert het astrale lichaam in een grijze wolk die alsmaar donkerder kan worden, tot hij uiteindelijk alle licht buitensluit.

De rozenknop in het menselijke hart (Lily in Harry Potter) dorst naar het levende water van de Godsrivier, en dat dorsten is de sleutel tot het overwinnen van iedere soort depressie of slecht gevoel, zoals vrees of minderwaardigheidsgevoel. De manier om welk astraal probleem dan ook te overwinnen, is het concentreren van de geest op het verlangen naar God. Besteed geen aandacht aan de depressie, of het slechte gevoel, want zij horen bij het ego. Concentreer je met al je energie op het woordloze verlangen, om terug te keren naar het koninkrijk waaruit je microkosmos is voortgekomen.

In Harry Potter wordt dit symbolisch verteld in deel drie. Het slechte gevoel, of de depressie, worden gesymboliseerd door astrale schepsels die Dementors worden genoemd. Zij zuigen al het geluk uit je vandaan en kunnen zelfs je ziel uit je wegzuigen. Maar Harry kan ze verdrijven, door zich met al zijn kracht te concentreren op een ‘gelukkige herinnering’. Hij kan dan een Patronus oproepen. Dit is een beschermer die uit zijn toverstaf tevoorschijn komt. De Patronus van Harry is een mannetjeshert, een mooi stralend wit hert, schitterend als de volle maan. Dit mannetjeshert is het symbool van het verlangen naar God, dat opwelt in het dorstende hart van de zoeker. Het Oude Testament verklaart het in Psalm 42 als volgt:

‘Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, O God.’

Als je deze symboliek kunt begrijpen zal dat je tot grote hulp zijn. Het vertelt ons dat, hoe slecht we ons ook voelen, hoe depressief wij ook zijn, er altijd die perfecte talisman in ons hart is: het (mannetjes)hert, het verlangen naar de zuivere astrale substantie die ons uit dit gevallen universum kan opheffen. De manier waarop dit gaat is strikt wetenschappelijk en gemakkelijk te begrijpen.

De roos in het hart (of Lily in Harry Potter) is een geestelijk brandpunt uit een ander universum, dat van een veel hogere vibratie is dan dat van ons. Wanneer dit brandpunt begint te vibreren trekt het overeenkomstige astrale krachten aan, die het hart binnenkomen en zich van daaruit verspreiden door het astrale lichaam. Deze krachten, die van een veel hogere en sterkere vibratie zijn, verjagen de donkere astrale wolken en laten ons astrale lichaam weer oplichten. Daardoor voelen wij de depressie verdwijnen, worden wij God dankbaar en zijn wij intens gelukkig.

Dit gebeurt niet van het ene moment op het andere. In Harry Potter wordt benadrukt dat Harry vele maanden hard moet oefenen. Maar uiteindelijk zegeviert hij op grootse wijze. Met een zoeker op het pad van bevrijding gaat dat hetzelfde. De sleutel is dat hij moet beseffen dat de depressie bij zijn aardse persoonlijkheid hoort, die niet het doel van het leven is. Het doel van het leven is de nieuwe ziel, die wordt gesymboliseerd door Harry. Als wij dat steeds in herinnering kunnen roepen, het verlangen naar het wondermooie licht van God kunnen bevorderen en alle zelfzuchtige gedachten kunnen opgeven, dan zullen wij een hert tot leven kunnen roepen dat alle wolken van depressie of het negatieve gevoel dat wij hebben zal wegjagen. Het is een gegarandeerde genezing!

Als korte­termijnhulp zou ik moeten toevoegen, dat iets om handen hebben een goed middel is om het voeden van de dementor van depressie tegen te houden. Als je je bezig kunt houden met het helpen van andere mensen, of minstens het doen van nuttig werk, dan zal dat je helpen om je geest vrij te houden van depressieve gedachten. Proberen anderen gelukkig te maken en het denken vrijhouden van ik­centrale gedachten is een ‘verlichting’ voor de korte termijn, maar nog geen permanente genezing.

Bron: De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis door Hans Andréa

BESTEL DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING