Diverse boeken van J. van Rijckenborgh: Christianopolis, Er is geen ledige ruimte, Reveil, Het universele geneesmiddel en Het Nuctemeron

1 Christianopolis
J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 140 mm | 121 blz. | € 13,50 bestelnr. 1059 | 9789070196011
De weg naar de hogere werkelijkheid wordt vaak als de ontdekking van een stad beschreven, in dit verhaal is dat Christianopolis. De pelgrim die er binnenkomt zal alles achter zich moeten laten wat daar niet hoort. Pas dan zal hij de thuiskomst ervaren in een vibrerend levensveld van hogere orde. J. van Rijckenborgh laat in zijn verklaring zien hoe deze rozenkruisers-tekst uit 1619 (vertaald in hedendaags Nederlands) de korte weg wijst tot het hart van dit hemelse Jeruzalem.

BELUISTER OF LEES HET BEGIN VAN CHRISTIANOPOLIS

BESTEL CHRISTIANOPOLIS

2 Er is geen ledige ruimte
J. van Rijckenborgh | softback | 189 x 129 mm | 72 blz. | € 3,00 bestelnr. 1056 | 9789070053628
De macrokosmische ruimte is geheel gevuld met magnetische krachten van allerlei aard. Krachtconcentraties vanuit die ruimte houden ons in het oog. Zij dreigen niet alleen met correctie, zij bieden ook de mogelijkheid tot bevrijding, mits de mens het Licht der Waarheid aanvaardt. De auteur komt in dit boek tot de conclusie dat de enorme macrokosmische ruimte niet ‘leeg’ is, zoals vaak gedacht maar is doortrokken met magnetische krachten. In deze ruimte verblijven menselijke levensgolven op verschillende planeten en op verschillende niveaus van ontwikkeling.

LEES EEN GEDEELTE UIT ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

3 Reveil
J. van Rijckenborgh & C. de Petri | softback | 219 x 140 mm | 74 blz. | € 3,00 bestelnr. 1036 | 9789070053390 
Een opwekking tot fundamentele levensvernieuwing als uitkomst in een uitzichtloze tijd, gericht tot alle jonge mensen en tot hen die zich jong voelen. Een bewogen appèl aan allen die de ene Waarheid hebben herkend om mee de handen aan de ploeg te slaan, in dienst van wereld en mens- heid. De basis van dit boekje vormen toespraken tijdens een bijeenkomst van het Lectorium Rosicrucianum, speciaal gehouden voor jonge mensen

LEES DE EERSTE TOESPRAAK UIT REVEIL

BESTEL REVEIL

4 Het universele geneesmiddel
J. van Rijckenborgh | softback | 194 x 124 mm | 54 blz. | € 2,50 bestelnr. 1044 | 9789067320764
De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zielsziek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmid- del is eveneens een astrale lichtkracht, doch afkomstig uit een totaal ander astraal veld. Deze reine lichtkracht voert de kandidaat, dat is hij of zij die zich er voor open stelt, tot zelfontdekking.

LEES GEDEELTEN UIT HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

5 Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana
J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 139 | 136 blz. | € 9,50 bestelnr. 1034 | 9789067320856
Zowel Jezus als Apollonius (een tijdgenoot) hadden hun taak in de wereld. Jezus sprak tot de massa in gelijkenissen, Apollonius tot hen die aan directe bevrijding toe waren. Uit de commentaren van J. van Rijckenborgh blijkt dat de ogenschijnlijk duistere teksten een helder licht uitstralen, zo intens, dat het tot in onze tijd onverminderd weet door te dringen. Net als Jezus legt Apollonius het zwaartepunt van zijn leer in de wedergeboorte van de ziel en haar terugkeer tot in de goddelijke orde.

BELUISTER OF LEES HET EERSTE UUR VAN HET NUCTEMERON

BESTEL HET NUCTEMERON VAN APOLLONIUS VAN TYANA