Lezing ‘De magie van John Dee’ door auteur Lode Melis op zondagmiddag 11 september 2022 in Haarlem

BESTEL DE MAGIE VAN JOHN DEE

Op zondag 11 september 2022 verzorgde de Vlaamse auteur in Lode Melis een inspiratiemiddag over De Magie van John Dee in Pentagram boekwinkel in Haarlem. Het is het verhaal over een veelzijdige Engelse humanist uit de zestiende eeuw die zich met vrijwel alle takken van de wetenschap bezighield; filosofie, wiskunde, astronomie, geschiedkunde en, jawel, ook magie. Zoals de meeste humanisten had John Dee vele contacten en voerde hij een drukke correspondentie met staatslieden en wetenschappers. Deelname aan de lezing kan worden gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing in hetzelfde gebouw.  

Wat houdt de magie van John Dee in? Dit is nu precies wat Lode Melis wil vertellen. In de renaissance van de zestiende eeuw was de invloed van magie op het denken en de wetenschap nog goed merkbaar en die invloed wordt dikwijls zwaar onderschat.

De zoektocht naar de identiteit van deze veelzijdige homo universalis leverde een schat aan informatie op. In het boek wordt aan de hand van kaderteksten een breed tijdsbeeld geschetst waarin Dee leefde en werkte. Zo is het tijdperk van John Dee ook het tijdperk van de Tudors met hun trauma’s over troonsopvolging en godsdienstperikelen.

Godsdienstconflicten teisterden heel Europa, tot grote ergernis van vele humanisten. Het is een tijd waarin astronomie en astrologie hand in hand gingen en alchemie hoogtij vierde. Ging die alchemie écht alleen maar over louter goud maken, of was er meer…?

Het meest mysterieuze aspect in deze biografie zijn zeker de gesprekken met engelen waar John Dee een totaal nieuw concept uitwerkte om de geheimen van de natuur te doorgronden en gebruikmaakte van ceremoniële magie.

John Dee wordt ten onrechte dikwijls weggezet als een randfiguur in de geschiedenis. Lode Melis wil een ereplaats creëren voor een man die op vele gebieden grenzen opzocht om zijn kennis over de natuur en het wezen der dingen te verdiepen en zijn horizon te verbreden.

BESTEL DE MAGIE VAN JOHN DEE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN MET AANDACHT VOOR JOHN DEE