4 Tijd en eeuwigheid, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

TIJD EN EEUWIGHEID

Wij zijn als mensen diep verbonden met de natuur en al het leven hier op aarde. De uiterlijke wereld, de wereld van tijd en ruimte zien we in dit wandkleed door in elkaar overlopende afbeeldingen van de vier seizoenen. Deze zijn in een cirkel gearrangeerd. De innerlijke wereld wordt weergegeven door middel van een vage weergave van een symbolische hemelse stad. Deze stad wordt beschenen door de zon met daarin de maan, een vijfpuntige ster en zeven keer zeven stralen. Zij symboliseren in samenhang met de stad het eeuwige licht.

Het water van het wandkleed is de verbinding tussen tijd en eeuwigheid. Er zijn 12 witte zwanen in en bij het water te zien. Zeven hiervan hebben een gouden sleutel aan een kettinkje om de hals. Zij die de zeven fasen van innerlijke groei doorlopen hebben, ontvangen de zeven sleutels waarmee zij de poorten van de eeuwige stad symbolisch kunnen openen.

De tijd en de eeuwigheid zijn verder verbonden doordat op het grensvlak van het water en de afgebeelde vier seizoenen een twaalftal vage cirkels zijn aangebracht. Iedere cirkel stelt een maand voor. De bovenste cirkel is een extra dertiende cirkel, de zon met de maan en de ster. De twaalf cirkels stellen ook de twaalf apostelen voor. In deze opvatting verbeeldt de zon de Christuskracht.

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)