1 De weg, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

DE WEG

‘De weg’ laat een mens zien op het pad dat afgelegd dient te worden om zoveel als mogelijk terug te vinden van de fluisterende herinnering aan het Licht. De persoon is aangevangen met een wandeling naar het westen. Hierbij kwam hij allereerst langs berenklauw – de beer is in veel sprookjes het symbool van de materiële ik-gerichte mens – en vervolgens langs distels die hem pijnlijke ervaringen verschaften. Het spinnenweb geeft aan dat de mens gevangen is in de waan dat onze wereld de gehele werkelijkheid zou zijn.

Na vele omzwervingen komt hij bij een splitsing. Op de splitsing staat de boom van kennis van goed en kwaad. Hierin zitten een witte en een zwarte duif toe te kijken. Deze vertegenwoordigen net als de lichte en donkere bladen van de boom, de steeds voorkomende tegenstellingen; het yin en yang van ons bestaan. Het zijn de tegenstellingen van onze grofstoffelijke wereld. Het een kan niet zonder het ander. Vorderen op het pad betekent dat de mens met zijn toenemende wijsheid allengs meer in staat is deze tegenstellingen te overbruggen en in zijn denken te harmoniseren. De transparante bladen wijzen op deze ontwikkeling.

In deze fase van zijn ontwikkeling maakt de mens de keuze om zijn rijkdom in de vorm van een koningsmantel aan de boom te hangen. Hij kiest vervolgens het smalle pad en gaat als een pelgrim naar het ‘wijze’ oosten waar de zon opkomt. Hij ziet het licht ervan in de verte. Hij volgt de sporen van diegenen die hem zijn voorgegaan. Deze sporen zijn aangeduid met zeven ridderspoorplanten.

De afgebeelde mens draagt een witte roos in zijn hand en gebruikt een stok. De roos is het symbool van de zoekende mens. De stok symboliseert al zijn levenservaringen en geeft hem standvastigheid.

In de verte is in een vage nevel een symbolische, hemelse stad te zien, omgeven door een krans van eikenloof, symbool van de overwinning. Deze stad staat voor de niet te begrijpen, ongekende, onmeetbare, niet te benoemen spirituele kracht die door mensen Licht, Liefde, God of Zijn wordt genoemd. In de nevel is ook de boom des levens in de vorm van een zevenarmige kandelaar te zien.

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)

2 gedachten over “1 De weg, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

  1. Ad de Jong

    De Weg, dit wandkleed is nog altijd te bewonderen in centrum Eindhoven in de jeugdruimte op de bovenverdieping.

Reacties zijn gesloten.