2 De lichtharp, wandkleed en toelichting van naaldkunstenares Truus Waszink uit haar boek ‘Draden van licht’

DE LICHTHARP

Ik zie de klanken van het licht
en hoor de kleuren van muziek.
de vogel in mijn hart ontwaakt
en zingt een lied van groot verlangen.

O, bron van licht en klank
waaruit ik voortgekomen ben,
verlos mij van de greep der angst.
Kom mij helpen, helen en genezen.
Geef mij inzicht en bevrijd mij
van al wat mij tegenhoudt
mijn bestemming terug te vinden.
Ontschuldig mij opdat ik kan vergeven
Verhelder mijn weg en leer mij hoe ik dagelijks
de eerstvolgende stap kan zetten,
en hoe mee te bewegen in scheppingsdans
in meegevoel met al wat op deze aarde leeft.
En help mij terug te keren tot
uw glorieuze harmonie in het eeuwig nu.

Waarlijk is de kracht van dit lied voor mij.

Bron: Draden van licht door Truus Waszink (het boek is helaas uitverkocht)