Bo Yin Ra boeken – geluk, Johannes, koninklijke kunst, levenswoorden en meer licht

1 Het boek van geluk
Dit boek wijst hoe men midden in het dagelijks leven het levensgeluk kan vinden. Ook hier en nu, op het ogenblik dat u dit leest, staat u midden in de eeuwigheid en wat u nu niet voor uzelf kunt scheppen, kan geen God in alle eeuwigheid u schenken… U moet leren inzien, dat alle geluk slechts het gevolg van een kunnen is dat u in u hebt, en dat u nimmer gelukkig kunt worden, noch nu, noch in welke andere bestaansvorm dan ook, wanneer u dit kunnen niet tot ontplooiing brengt… Als een scheppende slechts zult u uw geluk verwerven en het voor altijd behouden!

BESTEL HET BOEK VAN GELUK

2 De wijsheid van Johannes
De auteur laat in dit bijzondere boek zijn licht schijnen op de oude zendbrief van Johannes, de leerling ‘van wie de meester veel hield’. De essentie ervan is door latere bewerkers vaak aangepast en misvormd ten dienste van een nieuwe eredienst. Bô Yin Râ verheldert de in het geestelijke wortelende opdracht van Jezus, die van zijn hier beschreven, bewogen aardse weg niet te scheiden is.

BESTEL DE WIJSHEID VAN JOHANNES

3 Het boek van de koninklijke kunst
Het boek van de koninklijke kunst In eigen geestelijke ruimte bewust te worden leert het boek van de koninklijke kunst. Zelfs voor de heilige geschriften is geheim gebleven wat altijd voor allen geheim zal blijven die het niet in zichzelf ervaren. Op een passende wijze zulk een ervaring te verkrijgen wil dit boek leren. Maar deze lering is geen doel op zichzelf en wil geen dogmata scheppen, doch slechts opheldering geven. Eerst wanneer zij tot innerlijke ervaring heeft geleid, heeft de zoeker zich haar eigen gemaakt.

BESTEL HET BOEK VAN DE KONINKLIJKE KUNST

4 Levenswoorden
Dit boek neemt een heel bijzondere plaatst in het leerwerk van Bô Yin Râ in. De schrijver richt zich vanuit zijn eeuwig Ik tot de zoekende mens. Met zijn levenskrachtige woorden wekt hij de lezer op de waarheid niet langer in de buitenwereld te zoeken, maar in de binnenste stilte van zijn ziel, om daar de eigen lichtvonk te ontdekken. De eigen eeuwige lichtvonk, die een directe verbinding heeft met het Oerlicht.

BESTEL LEVENSWOORDEN

5 Meer licht
Dit boek gaat over de verschillende wegen waarlangs de aardse mens sinds de vroegste tijden naar geestelijk licht heeft gezocht. Bij al zijn zoeken komt het er echter steeds op aan dat de mens is vervuld van de ‘ware eredienst aan God’. Wat die inhoudt leert dit boek. Verhandelingen over onder meer: het licht van de geest in het christendom, de kathedraalbouw, de kabbala, waarachtige theosofie (theo-sofia) en het mysterie van de kunstzinnige uitdrukkingsvorm.

BESTEL MEER LICHT