Liefde overwint alles – webinar met bezinning van het Gouden Rozenkruis – januari 2021

EVERYTHING ELSE HAS FAILED DON’T YOU THINK IT IS TIME FOR LOVE?

Hannie: Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Ik ben Hannie te Grotenhuis. Samen met Bram verzorgen wij dit webinar van het Rozenkruis, de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Ik dacht: misschien is het wel leuk om u te vertellen dat ik al lang aangesloten ben bij de rozenkruisers, bij het Lectorium Rosicrucianum, sinds mijn 22ste. Daar valt natuurlijk heel veel over te vertellen, maar daar is dit moment niet voor.

Ik dacht: misschien is het wel goed om u te vertellen wat voor mij de essentie is rozenkruisfilosofie is, en dat is de roos van liefde. Dan moet ik even vertellen wat het symbool van het rozenkruis is, u kent dat misschien wel, een gouden kruis met daar waar de horizontale en de verticale balk elkaar kruisen een openbloeiende roos, de roos van liefde. Voor ons staat die roos van liefde, zou je kunnen zeggen, het Christusbewustzijn of de Christuskracht of de liefdekracht die in een mens zich spreiden gaat – die roos gaat openbloeien en haar geuren verspreiden – op het moment dat je als mens je hart open stelt voor het licht van de geestelijke zon. Dat is ook hoe ik probeer mijn spirituele weg te gaan: door dat proces mogelijk te maken.

Bram: Ik ben Bram Hes en ben ooit jeugdlid (van het Rozenkruis) geweest. Dat ben ik al een tijdje niet meer. Ik ben nu leerling van het Rozenkruis en net als Hannie gevraagd om vanavond dit webinar te verzorgen. Ik zal proberen de techniek-kant te doen en ook met Hannie in gesprek te gaan over uw vragen. Hannie, jij hebt deze tekst geschreven. Zou je iets kunnen vertellen over hoe je hiertoe gekomen bent?

Hannie: ‘Ik was een poos geleden, toen het nog kon, in Stockholm voor een lang weekend, en terwijl we door de stad slenterden werd ik ineens getrokken naar een billboard, gemaakt door een kunstenaar zo bleek, en op dat billboard stond te tekst: ‘Everything else has failed, don’t you think it is time for love?’ Dus: ‘Al het andere heeft gefaald, denkt u ook niet dat het de hoogste tijd is voor liefde?’ Die tekst trof mij gewoon omdat hij zo eenvoudig en zo direct is. Maar ik vond de toon ook zo uitnodigend. Tegelijkertijd zit er ook urgentie in natuurlijk. Ik werd er gewoon even heel vrolijk van toen ik hem zag en voor mij was het billboard, en ik denk dat het mij daardoor ook zo trof, een uiting van liefde zelf. In ieder geval is die tekst mij bijgebleven en heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van de tekst die wij zometeen gaan beluisteren.

TEKST VAN DE BEZINNING ‘LIEFDE OVERWINT ALLES’

In deze bezinning staan we stil bij het begrip liefde. Een poosje geleden bezocht ik een buitenlandse stad. En ineens zag ik een bill board hangen:

‘Everything else has failed! Don’t you think it ’s time for love?’ 

Ik moest er om glimlachen, zo kinderlijk eenvoudig klonk het.
Al het andere heeft gefaald! Denk je ook niet dat het tijd is voor liefde?’
Keep on dreaming, zouden sommigen misschien zeggen.
Want we weten toch allemaal, dat liefde even voorwaardelijk en tijdelijk is als alle andere mooie dingen in de wereld.
Ook in de liefde falen we voortdurend.
Dus hoezo zou liefde de oplossing kunnen zijn?

Toch, als je er eens goed bij stilstaat, dan besef je de diepe waarheid ervan. Je beseft: ja, inderdaad wat anders dan liefde kan de wereld redden.
Maar dan zie je direct de moeilijkheid.
Er lijkt zo weinig liefde te zijn in de wereld. Zo vaak hebben angst, boosheid en rancune de overhand.
Eeuwenlange acties en reacties hebben een wereldkarma van jewelste geschapen.
En dat gaat maar door.

Hoe kan liefde daar een medicijn voor zijn?
En dan jijzelf. Die mens met al haar behoeften, gebreken en onhebbelijkheden en vooroordelen. Hoe kan in jouzelf de liefde de overhand krijgen?
En trouwens, wat is liefde eigenlijk?
Is dat een stemming, een toestand van het gevoel?

Een persoonlijke eigenschap die je kunt ontwikkelen?
Of is liefde eerder iets dat groter is dan jijzelf?
Ergens weet je wel: die liefde moet iets zijn dat groter is dan jijzelf.
Want als zij afhankelijk zou zijn van jou en mij, dan zou het met haar inderdaad net zo gaan als met alle andere mooie dingen in de wereld. 

Ze zou verzwakken bij tegenwind en ineenkrimpen in bij strijd.
Als alleen de liefde de wereld kan redden, dan moet dit wel een liefde zijn die onafhankelijk is en boven alles verheven.
We hebben een nieuw blikveld nodig om die liefde te leren kennen.
Een ruimte in onszelf die verstild is en leeg, open en onbevooroordeeld.
Daar waar onze aangeboren neiging huist tot spiritualiteit.

Laten we dat deel in onszelf de ziel noemen. 
Als we met de ogen van de ziel kijken, dan wordt liefde iets heel anders dan een persoonlijke eigenschap.

Liefde herkennen we dan als allesomvattend, vol en stralend. Een kracht die uit een andere bron voortkomt. Laten we die bron goddelijke geest noemen, die God zelf is.
Die liefde is er al.

Zij zend haar stralen tot in de kleinste en meest donkere hoeken.
Deze liefde wil ons aanraken, verheffen, veranderen en verlichten.
Wij hoeven niets anders te doen dan ons hart voor haar te openen. 
Wij leven in een tijd waarin het vuur van de liefde met een grote vloedgolf over de wereld stoomt. Wie daarop positief reageert, wordt opgetrokken tot haar hoge vibratie. 
Jij en ik, wij hoeven nergens goed te doen – want al die pogingen brengen altijd alleen maar hun tegendelen teweeg.

Wij hoeven niet lief te zijn – want al die lievigheid, dat houden wij toch maar kort vol.
Het enige wat wij kunnen en moeten doen is dit: die allesomvattende  Liefde toelaten in onszelf en haar trouw zijn, onvoorwaardelijk trouw.
En dan is het de Liefde zelf die goed doet. 
Daarom klinkt in alle wijsheidstaal dat ene gebod: 
Heb God lief boven alles en zo je naaste gelijk jezelf.

Als Gods Geest, die stralende Zon, onze ziel verlicht, dan zal al het pure en edele in de ziel beginnen te bloeien en vrucht dragen. Er is geen andere weg tot de liefde.

Open daarom je hart, je hoofd, ja je gehele wezen vol vertrouwen voor het leven dat in elke ademtocht het licht van de Liefde ademt.
Waar ons levensveld de wereld van de ziel is, daar is ons werkveld de wereld van de fysieke en materiële omstandigheden. ns heen werkt vanuit de wereld van Gods geest.

Door van de Liefde te houden, ben je in de goddelijke wereld.
Door van je ziel te houden, ben je in de spirituele wereld.
Door van anderen te houden, ben je in de fysieke wereld.

Toch wil dit alles niet zeggen dat je nooit meer angstig, verdrietig of boos zult zijn. Die klein-menselijke kant zal ons blijven vergezellen, daar hebben we ons mee te verzoenen. 

En dat doen we, iedere keer dat we de verbinding met de Liefde weer vinden en haar in ons laten zingen, dan verzoenen we ons met het onvolmaakte.

En gaandeweg, met vallen en opstaan, wordt het steeds gemakkelijker omdat je ziel met al haar schitterende vermogens groeit en sterker wordt. Zij zal zich steeds meer als een leidster voor gaan in jouw leven.

Dat is een proces – voor de een gaat dat sneller en gemakkelijker dan voor de ander; zo heeft ieder mens zijn eigen spirituele ontwikkelingstempo. Zo is het gewoon.

Maar de vruchten van het proces zijn voor een iedereen dezelfde en elk mens zal de weldaad, het geluk en de diepe vreugde ervan ervaren.

Met Liefde komt wijsheid mee en het juiste handelen. Zo is er een keten van gevolgen.

It is time for love.
Daarom, streef naar:

een hart zo zuiver als kristal,
een verstand zo stralend als de zon,
een ziel zo weids als het universum,
en een geest zo machtig als God en één met God.

EEN SELECTIE VAN DE VRAGEN DIE WERDEN GESTELD EN BESPROKEN:

  • Hoe doe je dat ik de praktijk van het in het dagelijkse leven? Is het neutraliteit of objectiviteit?
  • Hoe houd je de vlam van de liefde in jezelf brandende?
  • De natuur is soms heel gruwelijk, bijvoorbeeld een roofdier dat een ander dier verslindt. Hoe verbinden we dat met het idee van de kosmische liefde?
  • Is zonder oordeel naar je beperkingen kijken ook een vorm van liefde?
  • Komt ‘heb God lief’ in de buurt van ‘heb jezelf lief’ of staan die twee juist lijnrecht tegenover elkaar?
  • Het vermogen om een ander in te voelen, empathie, is dat de ander in je?
  • Is seksualiteit een ultieme ode aan de goddelijke liefde?
  • Als je jezelf waardeert en respecteert, kun je dat dan ook een ander bieden?

DOWNLOAD HET BOEKJE ‘WEG VAN LIEFDE’ (GRATIS PDF)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *