26 – DE INNERLIJKE CHRISTUS – Fragmenten ter bezinning – Het vrijmakende pad van het Rozenkruis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD VAN HET ROZENKRUIS VOOR € 3,-

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

In het middelpunt van de microkosmos, in het hart, bevindt zich het geestvonkatoom of het Christusatoom. Dit atoom behoort tot een andere natuur dan de atomen van de lichaamsgestalte. Het is het atoom waarvan een dichter zegt: “Een goddelijk atoom zou beter zijn dan duizend paradijzen”.

Wanneer dit goddelijke atoom in het hart tot werkzaamheid komt, gaat er een nieuwe, heiligende kracht van uit. Een nieuw licht begint zich dan in het hart te openbaren, hetgeen de geboorte van de nieuwe, de goddelijke ziel, genoemd kan worden.

Als dit nieuwe zielelicht, dit Christuslicht, in het hart gaat stralen en ons wezen binnenstroomt, worden alle atomen van onze persoonlijkheid door deze geestelijke stroom doorgloeid. Dan verandert procesmatig de polarisatie der atomen: zij worden vergeestelijkt.

Een nieuw bewustzijn is daarvan het gevolg.
Met andere woorden: via de nieuwe ziel en het nieuwe bewustzijn vloeit de geestkracht het lichaam binnen en brengt de transfiguratie van het lichaam tot stand; het herstel van de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en geest.
Dit is het mysterie van de evangelische wedergeboorte.

Uit: Het vrijmakende pad van het Rozenkruis
Hoofdstuk: Het mysterie van de ziel
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD VAN HET ROZENKRUIS