A new heaven and a new earth – boek met gedichten van Viveka Weddepohl en schilderijen van Rob Weddepohl

 

BESTEL A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH

De titel van het Engelstalige boek ‘A new heaven and an new earth – poetry by Viveka Weddepohl and paintings by Rob Weddepohl’, staat symbool voor een diepgaand proces van innerlijke transformatie. Men kan individueel door dit proces gaan dat leidt tot: een nieuw bewustzijn en betere manieren van perceptie en observatie. Viveka en Rob ontdekten dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde niet in de buitenwereld moeten worden gezocht, maar dat we die in onszelf kunnen kunnen vinden. De diepere betekenis van de 43 gedichten en 43 schilderijen (die allemaal gemaakt zijn op handgemaakt papier van 50 X 50 cm) ligt besloten in een poging om dit proces te verbeelden.

BESTEL A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH

VOORWOORD

In deze prachtige collectie gedichten van dochter Viveka en schilderijen van haar vader Rob, ervaren we een twee-eenheid, een vergelijkbare levensfilosofie. Hoewel Viveka in Australië woont en Rob in Nederland, zijn zij innerlijk verbonden door dezelfde houding ten aanzien van het leven, ondanks de fysieke afstand. Daarom gaan de gedichten en de schilderijen over de werkelijk essentiële dingen in het leven.

In Viveka’s gedichten merken we een diep verlangen om vrij te komen van egocentrisch denken en handelen, om vrij te zijn van de verleidingen en illusies van de wereld, en in bescheidenheid en vastberadenheid het innerlijke pad te volgen dat leid tot universele Liefde die geen tegendelen heeft, niet discrimineert, en straalt over alles en allen. Het begin van dit pad, zegt Viveka, ligt in het juweel in het hart. 

Rob’s schilderijen zijn in wonderbaarlijke harmonie met de gedichten. Zij weerspiegelen de zielegesteldheid van de kunstenaar. Zo wordt kunst die gecreëerd wordt als een expressie van de de nieuwe ziel weer werkelijke Kunst. Als gevolg daarvan presenteert hij ons een heel indrukwekkende perceptie van de natuur. Zijn gebruik van kleuren is schitterend. Zij lijken ‘niet van deze wereld’ te zijn en beroeren ons innerlijk.

Dat je iets in jezelf moge herkennen bij het lezen en bekijken van deze twee-enige uitdrukking van innerlijk leven en dat je als gevolg daarvan spirituele inspiratie zult mogen vinden.  

Jaap Ruseler

BESTEL A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH

VOOR DE ONLINE PROGRAMMA’S SPIRITUELE PASEN 2021 EN SPIRITUELE PINKSTEREN 2021 ZIJN 16 ONDERDELEN GESELECTEERD   

 1. Pierce through these veils
 2. Keep coming back to Now
 3. So as you navigate through this Forest of Chaos
 4. It all culminates into the ocean of Eternal Love
 5. You are a miracle
 6. With these empty hands I stand here
 7. When it all falls apart
 8. Let nothing own you
 9. Do you remember
 10. Just breath
 11. There is only ever one day
 12. Let this vertical Power
 13. There is an atmosphere
 14. Allow your life fall apart
 15. Lets pierce straight through this external facade
 16. Hail

 

BESTEL A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH