Tijd en eeuwigheid 3 van 10 – De dans van de kosmos kennen – muziek Bronwel 43

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 3 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021 (klik voor foto’s).

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Shiva is de kracht van de creatieve energie in elk wezen dat tot creëren in staat is.
Aldenkend realiseren. Tot in de wereld van de tegenstellingen werkt de goddelijke kracht door.

Hij doet zich kennen in een wisselwerking (als een dans) tussen twee gedaanten: Shiva en Shakti, de mannelijke kosmische stroom en de vrouwelijke kosmische stroom.
Wie deze dans van de kosmos kent, komt tot wijsheid. In hem doen Shiva-Shakti de onwetendheid teniet, de nieuwe universele mens wordt geboren.

Zo stijgt de nieuwgeboren mens op, voorbij de vorm, tot in het waarachtige zijn.
Hij kent Krishna in zijn binnenste, Vishnoe als het Licht van de schepping,
en Brahma als de oergrond, de diepte en de stilte: de Ungrund van Brahman.

Bron: Brahma-Vishnoe-Shiva. De herschepping van de mens. Symposionreeks 26

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL BRAHMA, VISHNOE, SHIVA