Liefde overwint alles – bezinning van het Gouden Rozenkruis – cadeauboekje ‘Weg van liefde’ (pdf)

 

De bovenstaande video is een bezinning van het Gouden Rozenkruis. Hieronder volgt de transcriptie.

In deze bezinning staan we stil bij het begrip liefde. Een poosje geleden bezocht ik een buitenlandse stad. En ineens zag ik een bill board hangen:

‘Everything else has failed! Don’t you think it ’s time for love?’ 

Ik moest er om glimlachen, zo kinderlijk eenvoudig klonk het.
Al het andere heeft gefaald! Denk je ook niet dat het tijd is voor liefde?’
Keep on dreaming, zouden sommigen misschien zeggen.
Want we weten toch allemaal, dat
liefde even voorwaardelijk en tijdelijk is als alle andere mooie dingen in de wereld.
Ook in de liefde falen we voortdurend.
Dus hoezo zou liefde de oplossing kunnen zijn?

Toch, als je er eens goed bij stilstaat, dan besef je de diepe waarheid ervan. Je beseft: ja, inderdaad wat anders dan liefde kan de wereld redden.
Maar dan zie je direct de moeilijkheid.
Er lijkt zo weinig liefde te zijn in de wereld. Zo vaak hebben angst, boosheid en rancune de overhand.
Eeuwenlange acties en reacties hebben een wereldkarma van jewelste geschapen.
En dat gaat maar door.

Hoe kan liefde daar een medicijn voor zijn?
En dan jijzelf. Die mens met al haar behoeften, gebreken en onhebbelijkheden en vooroordelen. Hoe kan in jouzelf de liefde de overhand krijgen?
En trouwens, wat is liefde eigenlijk?
Is dat een stemming, een toestand van het gevoel?

Een persoonlijke eigenschap die je kunt ontwikkelen?
Of is liefde eerder iets dat groter is dan jijzelf?
Ergens weet je wel: die liefde moet iets zijn dat groter is dan jijzelf.
Want als zij afhankelijk zou zijn van jou en mij, dan zou het met haar inderdaad net zo gaan als met alle andere mooie dingen in de wereld.

Ze zou verzwakken bij tegenwind en ineenkrimpen in bij strijd.
Als alleen de liefde de wereld kan redden, dan moet dit wel een liefde zijn die onafhankelijk is en boven alles verheven.
We hebben een nieuw blikveld nodig om die liefde te leren kennen.
Een ruimte in onszelf die verstild is en leeg, open en onbevooroordeeld.
Daar waar onze aangeboren neiging huist tot spiritualiteit.

Laten we dat deel in onszelf de ziel noemen.
Als we met de ogen van de ziel kijken, dan wordt liefde iets heel anders dan een persoonlijke eigenschap.

Liefde herkennen we dan als allesomvattend, vol en stralend. Een kracht die uit een andere bron voortkomt. Laten we die bron goddelijke geest noemen, die God zelf is.
Die liefde is er al.

Zij zend haar stralen tot in de kleinste en meest donkere hoeken.
Deze liefde wil ons aanraken, verheffen, veranderen en verlichten.
Wij hoeven niets anders te doen dan ons hart voor haar te openen.
Wij leven in een tijd waarin het vuur van de liefde met een grote vloedgolf over de wereld stoomt. Wie daarop positief reageert, wordt opgetrokken tot haar hoge vibratie.
Jij en ik, wij hoeven nergens goed te doen – want al die pogingen brengen altijd alleen maar hun tegendelen teweeg.

Wij hoeven niet lief te zijn – want al die lievigheid, dat houden wij toch maar kort vol.
Het enige wat wij kunnen en moeten doen is dit: die allesomvattende  Liefde toelaten in onszelf en haar trouw zijn, onvoorwaardelijk trouw.
En dan is het de Liefde zelf die goed doet.
Daarom klinkt in alle wijsheidstaal dat ene gebod:
Heb God lief boven alles en zo je naaste gelijk jezelf.

Als Gods Geest, die stralende Zon, onze ziel verlicht, dan zal al het pure en edele in de ziel beginnen te bloeien en vrucht dragen. Er is geen andere weg tot de liefde.

Open daarom je hart, je hoofd, ja je gehele wezen vol vertrouwen voor het leven dat in elke ademtocht het licht van de Liefde ademt.
Waar ons levensveld de wereld van de ziel is, daar is ons werkveld de wereld van de fysieke en materiële omstandigheden.

Door van de Liefde te houden, ben je in de goddelijke wereld.
Door van je ziel te houden, ben je in de spirituele wereld.
Door van anderen te houden, ben je in de fysieke wereld.

Toch wil dit alles niet zeggen dat je nooit meer angstig, verdrietig of boos zult zijn. Die klein-menselijke kant zal ons blijven vergezellen, daar hebben we ons mee te verzoenen.

En dat doen we, iedere keer dat we de verbinding met de Liefde weer vinden en haar in ons laten zingen, dan verzoenen we ons met het onvolmaakte.

En gaandeweg, met vallen en opstaan, wordt het steeds gemakkelijker omdat je ziel met al haar schitterende vermogens groeit en sterker wordt. Zij zal zich steeds meer als een leidster voor gaan in jouw leven.

Dat is een proces – voor de een gaat dat sneller en gemakkelijker dan voor de ander; zo heeft ieder mens zijn eigen spirituele ontwikkelingstempo. Zo is het gewoon.

Maar de vruchten van het proces zijn voor een iedereen dezelfde en elk mens zal de weldaad, het geluk en de diepe vreugde ervan ervaren.

Met Liefde komt wijsheid mee en het juiste handelen. Zo is er een keten van gevolgen.

It is time for love.
Daarom, streef naar:

een hart zo zuiver als kristal,
een verstand zo stralend als de zon,
een ziel zo weids als het universum,
en een geest zo machtig als God en één met God.

 

CADEAUBOEKJE ‘WEG VAN LIEFDE’ – DOWNLOAD PDF