Koop katharenboek(en) en ontvang 2 boekjes van Gadal cadeau: ‘Het druïdisme’ en Montréalp de Sos – de graalburcht’

De bovenstaande zeven boeken gaan over katharen en het katharisme. De titels luiden:

  1. Op weg naar de heilige graal – € 15,50 – BESTEL
  2. Het erfgoed der katharen – € 5,00 – BESTEL
  3. 24 december 1980 – € 3,00 – BESTEL
  4. De triomf van de universele gnosis – € 15,00 – BESTEL
  5. Gnostiek christelijke inwijding bij de katharen – € 12,50 – BESTEL
  6. Plaatsen waar de geest waait – € 35,00 – BESTEL
  7. De gouden draad van de vrije geest – € 10,00 – BESTEL

Wie een boek of meerdere boeken van dit lijstje bestelt, ontvangt daarbij twee boekjes cadeau: Het druïdisme en Montréalp de Sos – de graalburcht . Dit aanbod geldt zolang de voorraaad strekt. Beide uitgaven zijn geschreven door Antoine Gadal . Hieronder volgen korte beschrijvingen.

1. Het druïdisme, A. Gadal, € 6,50
geniet | 36 blz. | 9789067320207
‘Het druïdisme’ begint met een verzameling van tientallen triaden die worden toegeschreven aan druïden: drievoudige wijsheidsspreuken van Keltische priesters uit de oudheid. Daarna volgen onder andere toelichtingen over het druïdisme, de wijsheid van de druïden en de betekenis die zij toekenden aan megalithische monumenten in verschillende configuraties. Het druïdisme kon zich aanpassen aan alle godsdiensten en aan alle symboliek. Mede hierdoor was het mogelijk dat het druïdisme het christendom onmiddellijk begreep, en het christendom het westen kon veroveren.

2. Montrealp de Sos, A. Gadal, € 6,50
geniet | 56 blz. | 9789070196820
Tegenover het Zuid-Franse dorp Vicdessos verheft zich een enorme rotsmassa die ooit één van de machtigste kastelen van het land van de Tarusken droeg, het latere Sabarthez. Van dat kasteel, de graalburcht Montréalp de Sos, gelegen op 1250 meter hoogte, resten ons nog slechts wat ruïnes alsmede een wonderlijke grot. Hieronder volgen de inleiding en de inhoudsopgave van ‘Montréalp de Sos, de graalburcht’ . Het bevat onder andere de Nederlandse tekst van de diepzinnige graallegende van Sir Percivale van Tennyson.

BESTEL HET DRUÏDISME

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL MONTREALP DE SOS

Indien de bestelling € 25,- of meer bedraagt (exclusief verzendkosten, ongeacht er katharenboeken bij zijn of niet), wordt ook het nieuwe boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid – wijze woorden uit vele eeuwen (los verkrijgbaar voor € 10,-) gratis meegestuurd, mits de bestelling geplaatst wordt in december 2021 en de voorraad strekt.

LEES MEER OVER GADAL SYMPOSIUM TARASCON 2021 EN BEKIJK TRAILER

VERKRIJG TOEGANG TOT DE SYMPOSIUMFILM VAN RUIM 7 UREN VOOR € 10,-