Nawoord uit het boek ‘Weg in Tao’ van Elly Nooyen

Het proces van de taoïstische innerlijke alchemie, zoals in Weg in Tao beschreven, is gezien door een westerse bril. De schrijver is immers een westers mens. Innerlijke alchemie is echter universeel, van alle tijden en culturen. En waar en wanneer ook, de basis van innerlijke alchemie is en blijft het doen van het niet-doen.

Ook in onze tijd en hier in het westen zijn scholen waarin deze weg in Tao wordt gegaan. Zoals onder andere binnen de School van het Gouden Rozenkruis, waarvan ik leerling ben. Het gaan van deze scholingsweg ligt ten grondslag aan dit boek.

Een tweede basis was om de Daodejing vanuit het Chinees te leren lezen en in enige mate te begrijpen. In de Daodejing wordt de weg van innerlijke alchemie op verborgen wijze beschreven door het gebruik van specifieke Chinese karakters. Karakters zijn geen woorden, maar begrippen, vaak heel diepzinnige en complexe. In vertaling komen deze doorgaans maar ten dele tot hun recht. Daarbij komt, dat de ‘Weg in Tao’ niet uitsluitend een mentaal proces is. Ook al begrijpt de lezer de schoonheid en de diepzinnigheid van de tekst, in de taoïstische wijsheid gaan theorie en praktijk steeds hand in hand. Theorie kan helpen inzicht te geven, en inzicht helpt weer bij het in praktijk brengen van de theorie.

Vanuit deze perspectieven is dit boek geschreven. Het moge duidelijk zijn dat de ervaring van slechts één mens te beperkt is om de talrijke aspecten van de innerlijke alchemie weer te geven. Ieder mens beleeft de diverse fasen van het gaan van deze weg weer anders. Deze ervaringen vullen elkaar aan.

Om die reden werd iedere paragraaf uit dit boek door een groep meelezers diepgaand besproken. Door hun inbreng kreeg het meer diepte. Vanuit eenzelfde levenspraktijk werd het redactie- en correctiewerk gedaan, alsook de ingewikkelde opmaak en het vakkundige drukwerk. Een welgemeende dank aan iedereen die aan het tot stand komen van dit boek meewerkte, is hier zeker op zijn plaats.

De grootste dankzegging bestaat echter uit het gaan van de innerlijke weg.
Dat de lezer zich hiertoe aangemoedigd mag weten.

Elly Nooyen

BESTEL WEG IN TAO

Elly Nooyen bestudeerde onder leiding van sinoloog dr. René Ransdorp de Daodejing vanuit het klassiek Chinees en volgde colleges Chinese filosofie bij stichting Oost-West. Zij is leerling van de  School van het Rozenkruis. Deze school heeft, evenals het taoïsme, als basis een levenshouding van wu wei, niet-doen, en zij erkent de Daodejing als universele wijsheid van universele waarde.  Dat laatste wordt uitgebreid toegelicht in het boek De Chinese Gnosis van J. van Rijckenborgh en Catharose de PetriElly Nooyen publiceerde eerder Hart voor Tao en Mysteriën van Tao en de Daodejing.

BELUISTER HET RADIO-INTERVIEW MET ELLY NOOYEN OVER ‘HART VOOR TAO’

BELUISTER HET RADIO-INTERVIEW MET ELLY NOOYEN OVER ‘WEG IN TAO’