Recent blijvend in prijs verlaagd – uitgaven van Rozenkruis Pers

KLIK VOOR MEER AFGEPRIJSDE BOEKEN

De bovenstaande boeken van Rozenkruis Pers zijn recent flink afgeprijsd. Hieronder volgt een korte beschrijving van die uitgaven. Bijna alle eerder afgeprijsde artikelen zijn nog verkrijgbaar, waaronder Het erfgoed der katharen.

BELUISTER GESPREKJES OVER EERDER AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

1 De verborgen rozentuin – Mahmoed Shabistari – van € 24,50 voor € 12,50
Dichter Shabistari (1288-1340) uit Iran bezong en beschreef zevenhonderd jaar geleden de hunkering van de ziel. Hij gebruikt in zijn gedichten aardse symbolen om mystieke bedoelingen weer te geven, zo is slaap contemplatie en de wijn spirituele wijsheid. Alles wat hij schrijft heeft als doel de lezer de ene, universele waarheid te laten zien. Peter Huijs schreef een zeer verhelderende, uitgebreide inleiding, die de gedichten van Shabistari extra diepgang verschaffen.

LEES EEN GEDEELTE

BESTEL DE VERBORGEN ROZENTUIN

2 De mysteriën der ware religie – Karl von Eckarshausen – van € 17,00 voor € 7,50
Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.

LEES EEN GEDEELTE OVER DE MENSELIJKE GELUKZALIGHEID

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

3 Gedenkschrift gewijd aan Catharose de Petri – van € 8,50 voor € 4,50
In 1990 ontvingen alle toenmalige leerlingen van het Gouden Rozenkruis per post ‘Gedenkschrift gewijd aan Catharose de Petri’, een mooie boekje van 88 pagina’s met stofomslag. Het bevat toespraken die gehouden zijn rond het overlijden van deze stichter van het Gouden Rozenkruis. Een bekende uitspraak van haar luid: zelfvergetend dienstbaar zijn voor anderen is de veiligste en meest blijde weg tot God.

LEES HET BEGIN VAN HET GEDENKSCHRIFT GEWIJD AAN CATHAROSE DE PETRI

BESTEL GEDENKSCHRIFT GEWIJD AAN CATHAROSE DE PETRI

4 Brieven – Catharose de Petri – van € 19,50 voor € 10,00
Velen stelden een vraag over de leer en het leerlingschap van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Zij kregen een persoonlijk antwoord van Catharose de Petri. Vijfenveertig antwoorden zijn hier gebundeld. Allerlei aspecten van de dagelijkse praktijk komen aan de orde. Telkens besluit de lezer een hoofdstuk met de verzuchting, ja, nu is het mij duidelijk. Zo zou men met de vraag kunnen rondlopen: Transfiguratie kan toch niet tot doel hebben de wereld zo snel mogelijk te verlaten? En dan is het antwoord een weldaad voor de ziel.

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

5 Het levende woord – Catharose de Petri – van € 27,50 voor € 19,50
Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) stelde haar gehele leven in dienst van de Gnosis en biedt hier een waarlijk Levend Woord, een nimmer opdrogende bron van kracht, waar iedere zoeker naar zielenverlossing steeds weer dankbaar uit zal putten. Door het transformeren van het astrale of begeertelichaam en door het zich bewust worden van zijn mentale activiteiten, kan de kandidaat zich openen voor de zuivere krachten van het oorspronkelijke leven. Zo komt de eenheid tot stand van lichaam, ziel en geest en het opwaken in de gebieden van de onsterfelijkheid.

LEES MEER OVER HET LEVENDE WOORD

BESTEL HET LEVENDE WOORD

BELUISTER GESPREKJES OVER EERDER AFGEPRIJSDE ARTIKELEN