Zien wat blijft – Mythen in werk en woord – tentoonstelling tot en met 4 januari in Bergen op Zoom

De expositie ‘Zien wat blijft’ met schilderijen van Joop Mijsbergen tot en met 4 januari 2021 iedere dag te bezichtigen op het adres Blauwehandstaat 21 in Bergen op Zoom, maar wel in overleg. Opgave: centrumbergenopzoom@rozenkruis.nl  of 0164-850247. Als u een mail stuurt, nemen wij contact op.

Op zaterdag 3 oktober en zondag 4 oktober 2020 organiseerde Stichting Rozenkruis in Bergen op Zoom het symposion ‘Horen wat blijft, Mythen in werk en woord’ naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling en de lancering van het boek Zien wat blijft – Mythen in werk en woord met werken van kunstschilder Joop Mijsbergen en teksten van Ankie Hettema-Pieterse. In verband met maatregelen van de overheid en de verwachte drukte is de opening over twee dagen verspreid. Het programma op beide dagen is vrijwel hetzelfde. Zaterdag 3 oktober is volgeboekt, maar het is nog wel mogelijk deel te nemen op zondag 4 oktober. Op die zondag zal om 10.30 uur de video-opname vertoond worden van de officiële opening en verder zal de dag verlopen als op de zaterdag.

In september 2019 stapten Joop Mijsbergen en zijn vrouw Elly in Bergen op Zoom het centrumgebouw van het Rozenkruis binnen naar aanleiding van Open Monumentendag. Joop bekeek de ruimte en riep uit: ‘Hier wil ik exposeren!’. Mooie gesprekken volgden. Die leidden niet alleen tot een tentoonstelling, maar ook tot het boek ‘Zien wat blijft, mythen in woord en beeld’ met schilderijen van Joop Mijsbergen. Mijsbergen zegt:

‘De spitsvondigheden, de gastvrijheid, de vele uiteenlopende emoties, die ik aantrof in de mythen, waren voor mij levenslessen. […] Kijk, kijk, kijk zelf. Luister, luister opnieuw en blijf luisteren. Lees en verdiep je en je zult een stukje geluk beleven. Je zult troost vinden of een stuk zelfbevestiging, of een nieuw levensgevoel ervaren. Wie zo verrijkt uit een concert, uit een tentoonstelling of voordracht komt, is beter, in de zin van groter, rijker, in feite meer mens geworden. Zowel kunst scheppen als kunst ervaren is geestelijke actie, is menselijk, is verruimend. We kunnen niet zonder.’

VOORDRACHTEN SYMPOSION ‘HOREN WAT BLIJFT’

Griekse mythen, Ward Warmoeskerken
De oude Griekse mythen zijn talloze malen verteld en verbeeld. Elke vertelling spreekt tot de verbeelding en elk beeld roept nieuwe vertellingen op. Grote helden als Perseus, Odysseus en Theseus krijgen daardoor als het ware een eeuwig bestaan. Ook als zij nooit bestaan hebben, blijft er iets tastbaars van hun mythen over: de zee

Universele wijsheid, Fokje Rijpma
We gaan een verhaal beluisteren over universele wijsheid. Wijsheid die niet buiten je zelf gezocht moet worden. Een verhaal over moeilijkheden en tegenslagen die niet met strijd maar door innerlijke kracht overwonnen kunnen worden.

Tijdloze waarden, Ankie Hettema
Waarom zouden we Homerus nog lezen? Waarom nog luisteren naar Die Zauberflöte van Mozart? Reiken zij werkelijk beelden aan voor wat nog steeds diep in ons leeft? Zoals het verlangen naar huis? Het leven als een reis, als een inwijding in een grootser, weidser leven? Waarheen dan en waartoe? Als we teksten van meer dan 2000 jaar geleden lezen, stuiten we dan op onveranderlijke, essentiële waarheden? Tijdens de lezing willen we tijdloze waarden verkennen die in de mythen besloten liggen.

PROGRAMMA EXPOSITIE  ‘ZIEN WAT BLIJFT – MYTHEN IN WERK’

10.30 Ontvangst Ankie Hettema
Muzikaal intermezzo Met Raphaël Mijsbergen (viool), Raf de Groote (fluit) en Ad de Jong (piano)
11.00 Opening Dick Letema en boekpresentatie Maartje Letema
Muzikaal intermezzo
Dit ochtendprogramma wordt zondag op video vertoond.
11.30 Bezichtiging tentoonstelling, gelegenheid om het boek ‘Zien wat blijft’ te kopen en de boeken in te zien van Pentagram Boekwinkel, boekhandel Quist en Els van Egeraat, illustratrice
Muzikaal intermezzo
12.30 Afsluiting
De opening van de expositie is vrij toegankelijk

PROGRAMMA SYMPOSION ‘HOREN WAT BLIJFT – MYTHEN IN WOORD’

13.00 Vegetarische lunch
14.00 Griekse Mythen Ward Warmoeskerken
Muzikaal intermezzo
14.45 Universele Wijsheid Fokje Rijpma Muzikaal intermezzo
15.15 Tijdloze Waarden Ankie Hettema Muzikaal intermezzo
16.00 Koffie en thee 16.30 Afsluiting

LEES MEER OVER ZIEN WAT BLIJFT

TENTOONSTELLING BEZICHTIGEN

De expositie ‘Zien wat blijft’ met schilderijen van Joop Mijsbergen tot en met 4 januari 2021 iedere dag te bezichtigen op het adres Blauwehandstaat 21 in Bergen op Zoom, maar wel in overleg. Opgave: centrumbergenopzoom@rozenkruis.nl  of 0164-850247. Als u een mail stuurt, nemen wij contact op.

LEES MEER OVER ZIEN WAT BLIJFT