1. Werk en woord – Zien wat blijft, mythen in werk en woord – Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD

Er is zien en aanschouwen, de klodder verf, de verfstreep en het lezen.
Verf en vormgeving:
Zij spreken een taal, laten de geest proeven
van een verhaal.

‘Je mag interpreteren’, zei je.
Je gaf de vrijheid tot schrijven.
Zo ontstond de inhoud van dit boekje, langs drie hoofdlijnen:
De arbeid van het licht ontwikkelt zich volgens een plan, op gelijke wijze
zowel in het groot in de schepping, als in het klein in een mensenleven.
Allereerst is het vuur van de geest werkzaam voor de mensen.
Het schenkt levensmogelijkheden.
Vervolgens werkt het als vuur van de hemel met de mensen.
Met behulp van de goden en hun mythen komt
de waarheid van het licht onder de mensen wonen.
Tenslotte ontvlamt het vuur in de mens.
De waarheid van het licht kan dan door mensen zelf
gekend en bekend worden gemaakt,
voor anderen en voor allen die nog komen.
In deze driedeling is het prachtige werk van Joop neergelegd.

Bron: Zien wat blijft – mythen in werk en woord door Joop Mijsbergen en Ankie Hettema-Pieterse

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD

BESTEL ZIEN WAT BLIJFT, MYTHEN IN WERK EN BEELD