Is er dan toch reïncarnatie? – kort gedeelte uit ‘De gnosis in actuele openbaring’ van J. van Rijckenborgh

HOOFDSTUK 1 EN INHOUDSOPGAVE VAN DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

DOWNLOAD THE GNOSIS IN PRESENT DAY MANIFESTATION (FREE PDF)

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

Naar aanleiding van het besprokene kan bij de lezer de vraag rijzen: ‘Is er dan toch reïncarnatie?’ In antwoord hierop wordt herhaald, dat van de sterfelijke ziel niets overblijft. De sterfelijke ziel, die uw ikwezen is, vervluchtigt volkomen. Van u als sterfelijke ziel blijft niets, maar dan ook niets over. Zoals het stoffelijke lichaam verteert tot stof en as, zo vergaat het ook de sterfelijke ziel. De ziel die zondigt moet sterven. En iets wat dood is, is in die zin genomen, volkómen dood. 

Alleen wanneer uw ziel door wedergeboorte onsterfelijk is geworden, kunt u, zoals we bespraken, eventueel, wanneer men u gebruiken kan, vrijwillig in geboorte terugkeren, hetgeen duidelijk is. De geboorteprocedure verloopt dan evenwel anders. Te zijner tijd hopen we dit nog eens te bespreken, wanneer het nuttig of noodzakelijk zal zijn.

Toch, zult u wellicht opmerken, heeft u zojuist gezegd: ‘Wanneer uw ziel onsterfelijk is geworden, behoeft u niet meer terug te keren en bent u bevrijd van het wiel van geboorte en dood.’ Wat wordt dan toch bedoeld met dat wiel van geboorte en dood?

Het wiel van geboorte en dood kunt u in zijn werkzaamheid alleen dan verstaan, wanneer u het gaat schouwen in zijn samenhang met de gehele microkosmos. Wij hebben in het voorgaande de microkosmos opzettelijk buiten beschouwing gelaten om het geheel van onze bespreking niet te gecompliceerd te maken. Herinnert u thans echter dat de microkosmos steeds weer wordt ontledigt, vanwege de sterfelijkheid van het zielewezen en haar persoonlijkheid; de microkosmos dwaalt daardoor als in een wielwenteling in de natuur des doods rond en moet steeds weer een ziel, een sterfelijke ziel, in zijn stelsel opnemen, opdat uit en door deze ziel eens de mogelijkheid zal vrijkomen het verdwenen, oorspronkelijke derde kernatoom weer in de micros te reconstrueren, en door middel daarvan de zieletransfiguratie tot ontwikkeling te brengen. 

Uit: De Gnosis in actuele openbaring door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: deel 1, hoofdstuk 5

HOOFDSTUK 1 EN INHOUDSOPGAVE VAN DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

DOWNLOAD THE GNOSIS IN PRESENT DAY MANIFESTATION (FREE PDF)

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING