Het laatste nummer van het tijdschrift Pentagram: 2019-4, voortzetting door www.LOGON.media

DOWNLOAD PENTAGRAM 2019 NUMMER 4 (PDF)

LEES PENTAGRAM 2019 NUMMER 4 ONLINE VIA EEN BLADERPROGRAMMA

BESTEL EEN GEDRUKT EXEMPLAAR VAN PENTAGRAM 2019 NUMMER 4

In elk goed einde zit een nieuw begin … 

1979, veertig jaar geleden. Het Lectorium Rosicrucianum begon vanuit Nederland met de uitgave van een internationaal blad, Pentagram, Pentagramme, Pentagrama, enzovoort. Er kwamen steeds meer talen bij, naarmate in Europa en daarbuiten de School van het Rozenkruis zich uitbreidde, maar de bron van het blad was Nederland, het moederland, waar de School begonnen was. 

Nu, veertig jaar later, ligt het accent anders. Het leerlingschap in al die landen heeft zich verdiept, de internationale samenwerking – elke dag flitsend over de elektronische snelweg – is geïntensiveerd en volwassen geworden. Er kwam behoefte aan een andere vorm. Dat is vanaf nu het digitale blad www.LOGON.media . 

Direct leesbaar tot in de verste uithoeken van de wereld. Artikelen worden aangeleverd vanuit alle werkvelden, centraal in het Engels op het web geplaatst, en ieder land kan vertalen naar eigen inzicht en behoefte. Eén internationale bron dus. Dat is wat past bij deze tijd. 

Als je op de laatste dag van een internationale jeugd- of jongerenconferentie ziet hoe werkelijk iedereen telefoonnummers staat uit te wisselen, weet je hoe het contact over de hele wereld steeds intensiever wordt. Daarvan getuigt ook LOGON. Er zijn landen voor wie de digitale vorm de enig mogelijke is, landen als Nederland hebben de luxe dat ze ook een gedrukte versie kunnen maken, en het eerste nummer van 2020 in gedrukte vorm zal de eerste LOGON in het Nederlands zijn! 

Afscheid van Pentagram dus. In dit laatste nummer vindt u verspreid over het blad een hommage aan de drie grondleggers van het moderne Rozenkruis, Z.W. Leene, J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri, en verder weer een afwisseling van interessant, ontroerend, verstillend, sprankelend, maar ook eigentijds, onthutsend, eye-openend. De redactie wenst u zoals altijd een verdiepende leeservaring, en ontmoet u in 2020 graag weer in Logon. 

INHOUD PENTAGRAM 2019-4