Verhalen over de geboorte van het licht in jezelf, inspiratie-avond in Amsterdam op dinsdag 20 december 2022

Op dinsdag 20 december 2022 verzorgt auteur André de Boer in Amsterdam een inspiratie-avond met de titel ‘Verhalen over de geboorte van het licht in jezelf.’ Dit is de vierde van een serie van tien maandelijkse inspiratieavonden georganiseerd door het Gouden Rozenkruis. Steeds met een andere benadering van het overkoepelende thema, iedere maand een andere spreker. Inspiratievonden van deze cyclus in 2023: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni.

Over sommige grote wijsheidsleraren uit het verleden zijn er oude verhalen over hun geboorte. Denk aan Krishna, Mozes, Boeddha, Lao Zi, Johannes de Doper en Jezus. Daarbij is het van belang te beseffen dat verhalen in heilige geschriften over de geboorte van grote ingewijden geen reportages zijn van hun feitelijke geboorte, maar vertellingen die tot uitdrukking brengen hoe vanaf het begin al duidelijk was dat het kind zou uitgroeien tot een invloedrijke persoon die een grote spirituele opdracht zou gaan vervullen. Ook zijn veel van zulke geboorteverhalen symbool voor de geestelijke geboorte die in jezelf kan plaatsvinden.

LEES OVER HET BOEK SPIRITUELE KERST

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN SPIRITUELE KERST (PDF)

BESTEL SPIRITUELE KERST

Op de inspiratie-avond gaat André de Boer, auteur van onder andere het boek Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kerst en Oud en Nieuw, in op innerlijk begrip van verhalen over de geboorte van Jezus, op de geboorte van het licht in jezelf. Dat zal hij doen aan de hand van onder andere de  twaalf schilderijen die Rembrandt maakte over de geboorteverhalen in het evangelie van Mattheüs en het evangelie van Lukas.

  • Datum: dinsdag 20 december 2022
  • Tijd: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
  • Zaal: Embassy of the free mind
  • Adres: Keizersgracht 123, Amsterdam
  • Toegang: vrijwillige bijdrage