Tijd en eeuwigheid 5 van 10 – Verbinden met een tijdloze ontwikkeling – muziek Bronwel 45

 

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

Hieronder volgt de tekst van citaat 36 uit het boekje De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen. Die uitgave bevat veertig korte tekstgedeelten uit boeken van uitgeverij Rozekruis Pers en is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion dat Stichting Rozenkruis organiseerde op 17 oktober 2021.


 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Wie de nieuwe tijd wil begrijpen en van zijn leven in de eenentwintigste eeuw het juiste profijt wil hebben, doet er goed aan zijn geschiedenis te kennen. Beter nog: de geestelijke achtergronden te verkennen, om vervolgens gevolgtrekkingen te maken en inspiratie te putten uit de grote impulsen die zij die hem voorgingen hebben ingezet.

Is het mogelijk te begrijpen waarom men nu leeft? Wat houdt dat in? Is het mogelijk om de verhouding te begrijpen ten opzichte van vorige eeuwen? En kan men de tombola van miljarden levens overstijgen en eindelijk weer aanknopen bij een zinvol begin? Er begint zich een tweedeling af te tekenen tussen leven en bewustzijn, tussen voortbestaan en bewust deel uitmaken van een fascinerende tijd. Een tijd die iedereen voor dezelfde eis stelt.

Het is de eis van de tijd. Niet van deze of vroegere tijd, maar de tijd áán de mens. Blijft hij een mens van de tijd, of breekt hij uit de tijd om weer verbinding te maken met een tijdloze ontwikkeling, die in het innerlijk ligt en uitgaat van het binnenste?

Bron: Peter Huijs, De vuurgloed van de ontstijging – een beschouwing over het werk van Z.W. Leene in drie delen

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID

BESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING