Romans gebaseerd op een dystopie: Heerlijke nieuwe wereld, 1984, Kinderen van moeder aarde en de hongerspelen

Er zijn vele romans die gaan over een dystopie. Dat is een (denkbeeldige) samenleving met voornamelijkakelige  kenmerken waarin je  beslist niet zou willen leven. Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename en ideale samenleving voorstelt. De auteur van een dystopisch boek biedt een beeld van de toekomst zoals die er volgens hem of haar uit zou zien onder bepaalde omstandigheden of (politieke) regimes en/of probeert mensen te waarschuwen tegen het door hem geschetste beeld. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier bekende dystopische boeken. 

1 Heerlijke nieuwe wereld – Aldous Huxley

Een prachtige nieuwe uitgave van een indrukwekkende klassieker, die urgenter voelt dan ooit
Ver in de toekomst hebben de Wereldchefs de ideale samenleving gecreëerd. Door slim gebruik van genetische manipulatie, hersenspoeling en recreatieve seks en drugs zijn alle burgers tevreden consumenten. Bernard Marx lijkt als enige een onbestemd verlangen te koesteren om los te breken. Een bezoek aan een van de laatste wildenreservaten waar het oude, onvolmaakte leven nog steeds bestaat, kan zijn verlossing betekenen.  Huxleys briljante toekomstfantasie, die vrij profetisch is gebleken, werpt een ongenadig licht op het heden en wordt beschouwd als zijn absolute meesterwerk.

BESTEL HEERLIJKE NIEUWE WERELD

2 1984 – George Orwell

Nieuwspraak, Big Brother: het vocabulaire uit 1984 is sinds de eerste publicatie in 1949 in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. Een ambtenaar op het ministerie van Waarheid, Winston Smith, raakt verstrikt in een strijd tegen de alles doordringende Partij en wordt gekweld door zijn gedoemde liefde voor Julia. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en individualiteit uitsluit. 1984 is onveranderd actueel als een benauwend nauwkeurige blauwdruk van alle dictatoriale regimes.

BESTEL 1984

3 Kinderen van moeder aarde – Thea Beckman
Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. De aarde is door een kernoorlog gekanteld en bijna ver-woest. Het ijs op het vroegere Groenland, nu Thule geheten, is gesmolten en het land heeft een heerlijk klimaat. Thule wordt door vrouwen geregeerd, zonder leger, zonder wapens. Christian is het enige kind van de Konega van Thule die samen met de Vrouwenraad Thule bestuurt. Op een dag ontmoet hij Thura, een gewoon meisje dat heel veel indruk op hem maakt. Dan verschijnt er een onbekend schip in de fjord. Het komt uit het Badense Rijk; de opvarenden hebben als enig doel Thule te veroveren zoals ze al met heel Europa hebben gedaan. Dit is niet zo gemakkelijk als het lijkt; de Badeners stuiten op onverwachte tegenstand, waarbij Christian en Thura een belangrijke rol spelen. Dit boek is deel 1 van een trilogie over de toekomst. Deel twee en drie zijn Het helse paradijs en Het Gulden Vlies van Thule. Alle delen zijn onafhankelijk van elkaar te lezen.

BESTEL KINDEREN VAN MOEDER AARDE

4 De hongerspelen – Suzanne Collins
Katniss Everdeen woont in het 12e en armste district van Panem, het land dat ooit bekendstond als Noord-Amerika. Met haar moeder en haar zusje Prim leidt ze een armoedig leven, getekend door het keiharde regime van het welvarende Capitool. Jaarlijks worden de Hongerspelen uitgevaardigd: 24 door loting aangewezen tributen, een jongen en een meisje uit elk district, gaan een strijd op leven en dood met elkaar aan. En dit jaar wordt Prim uitgeloot… Katniss weet dat de Hongerspelen een doodvonnis voor haar jonge zusje betekenen en besluit haar plek in te nemen. Onder het oog van de hele bevolking van Panem, die de strijd als bron van vermaak volgt, begeeft ze zich in de arena. Gevangen in een meedogenloos web van bruut geweld, gemanipuleerde tv-beelden en corrupte politici komt Katniss voor de keus staan: hoe ver zal ze gaan om te overleven?  De Hongerspelen-trilogie leverde een succesvolle filmreeks op met Jennifer Lawrence in de hoofdrol.

BESTEL DE HONGERSPELEN