Tag archieven: Aldous Huxley

Romans gebaseerd op een dystopie: Heerlijke nieuwe wereld, 1984, Kinderen van moeder aarde en de hongerspelen

Er zijn vele romans die gaan over een dystopie. Dat is een (denkbeeldige) samenleving met voornamelijkakelige  kenmerken waarin je  beslist niet zou willen leven. Een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename en ideale samenleving voorstelt. De auteur van een dystopisch boek biedt een beeld van de toekomst zoals die er volgens hem of haar uit zou zien onder bepaalde omstandigheden of (politieke) regimes en/of probeert mensen te waarschuwen tegen het door hem geschetste beeld. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier bekende dystopische boeken. 

1 Heerlijke nieuwe wereld – Aldous Huxley

Een prachtige nieuwe uitgave van een indrukwekkende klassieker, die urgenter voelt dan ooit
Ver in de toekomst hebben de Wereldchefs de ideale samenleving gecreëerd. Door slim gebruik van genetische manipulatie, hersenspoeling en Lees verder