23-12 Adolphe Garrigou: leermeester van Antoine Gadal in Tarascon – Plaatsen waar de geest waait 2 – muziek 2

 

LEES MEER OVER DE CD ECHO’S DE LOMBRIVES – KLANKEN UIT DE RENOVATEMPEL

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT

Het oudste en meest interessantste deel van Tarascon ligt aan de oostzijde. Daar vinden we in 1890 de familie Gadal, wonend op nummer 10 aan het centrale plein dat nu Place Felix Garrigou heet, en dat, het moet gezegd, als plein enigszins bedroevend is aangepast aan de moderne tijd. Naast het huis van de familie was het woonhuis van de naamgever van het plein: Joseph Louis Félix Garrigou, die leefde van 1835-1920, een natuurkundige en archeoloog die bekend werd door zijn vele vondsten van prehistorische menselijke en dierlijke resten in de Pyreneese grotten van Zuid-Frankrijk – een interesse die Félix met zekerheid van zijn vader Adolphe had meegekregen. Félix was, onder veel meer, medeoprichter van de Association Pyrénéenne, en lid van diverse historische en wetenschappelijke verenigingen.

Maar voor de jonge Antoine Gadal was het niet Félix, die hem het meest fascineerde. Toen Antoine kind en jongeling was, woonde Félix elders, in Toulouse. Maar in het huis op nummer 12 woont Félix’ oude vader, die op dat moment al ver over de tachtig is. Adolphe Garrigou is een man, geboren in de tijd van Napoleon, de nadagen van de Franse Revolutie. In 1887 had monsieur Garrigou al bijna een eeuw achter zich, toen Gadal hem als jongetje van 10 jaar nader leerde kennen. 

Als buurjongetje met rappe benen werd hij er vaak op uitgestuurd voor kleine boodschappen en er ontstond al gauw een band tussen beiden. Het is allerminst vreemd te noemen dat de jongen diep onder de indruk kwam van deze indrukwekkende grijsaard met een lange witte baard, die in zijn jongere jaren een imposante verschijning moet zijn geweest. De oude man wekt in hem een levenslange passie voor de geschiedenis van de streek. 

Bron: Plaatsen waar de geest waait door Peter Huijs en Mirjam Duivenvoorden, pagina 29

BESTEL PLAATSEN WAAR DE GEEST WAAIT