Bewustzijn en bewustwording, thema van gespreksochtend in Haarlem op dinsdag 13 oktober 2020

We worden uitgenodigd om zodanig te leven dat ons bewustzijn ruim en open blijft,
zodat er een voortdurend besef is van de spirituele ziel.
Dit is mogelijk wanneer wij leren om onze persoon niet centraal te stellen.
Dit doen we door ‘niet te doen’, het bekende wei wu wei.

Op dinsdagochtend 13 oktober 2020 wordt in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem een gespreksochtend gehouden met het thema: ‘Bewustzijn en bewustwording’… Het thema wordt vanuit gnostiek oogpunt ingeleid door Roland Benjamins, waarna Elly Nooyen, auteur van boeken over Tao, het onderewerp zal belichten vanuit de Tao-traditie. 

  • datum: dinsdag 13 oktober 2020
  • tijd: 10.00 – 11.30 uur
  • Adres: Zakstraat 2, Haarlem,
  • Toegang: gratis
  • Aanmelden: noodzakelijk i.v.m. beperkte ruimte door Covid-maatregelen: r.benjamins@live.nl

Hieronder volgen  citaten van Elly Nooyen over bewustzijn uit haar laatste boek Weg in Tao – De kunst van innerlijke alchemie. 

De leerling-wijze wordt zich bewust dat hij verbonden is met een veel weidser veld van bewustzijn dan dat van zijn eigen persoon. 

In het bewustzijn van de leerling-wijze ontstaat een ‘lege’ ruimte en daarin openbaart zich ‘als vanzelf’ de kracht die aan alle kanten uitstroomt, naar links en naar rechts’, zoals Lao Zi dit noemt. 

Bij het gaan van de weg van innerlijke alchemie gaat het er steeds om dat er in ons bewustzijn ruimte wordt gemaakt. Daarin kan de werking van Tao, de Teh zich in ons openbaren en stroomt de potentie uit de monade steeds vrijer naar de microkosmos toe.

De gehele Daodejing is geschreven vanuit een diep bewustzijn ten aanzien van de onvoorstelbaar grote kracht van Tao. 

Bewustzijn, wil en toewijding samen zijn nodig om te besluiten niet langer onszelf centraal te stellen, maar de vonk van Tao die in het midden is. Dit zou eenvoudig zijn wanneer een eenmalig besluit zou volstaan. Maar in feite hebben we hiervoor keer op keer te kiezen. 

Onze oorspronkelijke natuur  leeft nog steeds in ons hart, zij het diep verborgen. Daarop kunnen we ons richten en wanneer we dit zonder verwachtingen doen, ontstaat er openheid in ons bewustzijn. 

Vast staat dat de mensen van nu een sterk ontwikkelde persoonlijkheid hebben met een betrekkelijk groot zelfbewustzijn. Dit geldt zeker voor de mens in het westen. Hierdoor is het bewustzijn van Tao naar de achtergrond verschoven en is onze persoon centraal komen te staan. 

BESTEL WEG IN TAO