Tag archieven: 19 april 2024

5 Ik ben bewustzijn – André Roumen over geesteswetenschap – boeklancering in Haarlem op 19 april 2024

LEES MEER OVER DE LANCERING VAN ‘IK BEN BEWUSTZIJN’ EN AANMELDEN

BESTEL ‘IK BEN BEWUSTZIJN’

DEEL 1-1 ☆ DEEL 1-2 ☆ DEEL 1-3 ☆ DEEL 1-4 ☆ DEEL 1-5

U bent welkom om de lancering van het boek Ik ben bewustzijn van André Roumen mee te maken. Deze zal plaatsvinden in de zaal bij Pentagram boekwinkel in Haarlem op vrijdagmiddag 19 april 2024.  Hieronder volgt een gedeelte over geesteswetenschap uit hoofdstuk 1. 

GEESTESWETENSCHAP

Een geesteswetenschap heeft niet de pretentie het zonder subject te kunnen stellen om objectief te heten. Wat is kennen, wat is denken, en welke positie hebben we daarin als subject? Lees verder

1 Ik ben bewustzijn – ten geleide, voorwoord en het begin van hoofdstuk 1 – belangrijk boek van André Roumen

LEES MEER OVER DE LANCERING VAN ‘IK BEN BEWUSTZIJN’ EN AANMELDEN

BESTEL ‘IK BEN BEWUSTZIJN’

DEEL 1-1 ☆ DEEL 1-2 ☆ DEEL 1-3 ☆ DEEL 1-4 ☆ DEEL 1-5

U bent welkom om de lancering van het boek Ik ben bewustzijn van André Roumen mee te maken. Deze zal plaatsvinden in de zaal bij Pentagram boekwinkel in Haarlem op vrijdagmiddag 19 april 2024.

Ik ben bewustzijn, jij bent bewustzijn, wij zijn bewustzijn ! Dat zijn belangrijke uitgangspunten van het boek ‘Ik ben bewustzijn’ van André Roumen dat verschijnt op 19 april 2024. Die bevinding heeft belangrijke consequenties voor ons leven als individu en als deelnemer aan samenleving. Als we bewustzijn gaan ervaren als de zich steeds ontwikkelende werkelijkheid die we zijn, ondergaan we een innerlijke transformatie, en benaderen we de uitdagingen waar we individueel en collectief voor staan vanuit een nieuw denken, voelen, willen en handelen.

Bewustzijn maakt ervaren, waarnemen en kennen mogelijk. Lange tijd werd het vooral in verband gebracht met Lees verder