Universele mysteriën ontsluieren – video 21

In de maand april (2021) zal de School van het Gouden Rozenkruis een serie van (Engelstalige, online) openbare voordrachten verzorgen onder de titel ‘De universele mysteriën ontsluieren’.

Soms kan het waardevol zijn de betekenis te zoeken achter de woorden die we gebruiken om ideeën met elkaar te communiceren. Als we de woorden ‘ontsluieren’ en ‘universeel’ en ‘mysteriën’ onderzoeken, zullen we ontdekken dat ontsluieren betekent: helder maken, openbaren. Universeel komt uit het Latijn (universalis) en betekent: toebehorend aan iedereen. Mysterie is ontleend aan het Frans (mystère) en wordt gedefineerd als geheim of verborgen betekenis. 

Als we deze definities gebruiken kunnen we zeggen dat het ontsluieren van de universele mysteriën het openbaren of verhelderen is van een verborgen betekenis die ons allen toebehoort.

Zo kunnen we inzien dat de universele mysteriën geen geheimen zijn die van de mensheid worden weggehouden. In feite zijn zij vergeten waarheden die zorgvuldig bewaakt en bewaard zijn voor ons, totdat we gereed zijn om hun openbaring te ontvangen.

Het huidige Aquariustijdperk is het tijdperk van ontsluiering. De levende wateren van goddelijk leven, werkelijk leven en werkelijke kennis over God, gnosis, wordt overvloedig uitgestort over de mensheid, de aarde en het gehele zonnestelsel.

In onze komende openbare voordrachten gaan we opzoek om universele mysteriën te exploreren die betrekking hebben op bewustzijn en ziel. Zo zullen we bijvoorbeeld spreken over kosmisch bewustzijn en de mens. Wat is kosmisch bewustzijn? Kosmisch bewustzijn werd vaak verward met geestbewustzijn. Kosmisch bewustzijn is geen universeel bewustzijn of geestbewustzijn. Kosmisch bewustzijn in feite microkosmisch bewustzijn.

Wanneer de gnosis tot ons spreekt, gaat het in op de microkosmos, het levenssysteem van de mens. Elke microkosmos heeft drie toestanden van bewustzijn. De microkosmos als geheel, als een levenssysteem is bewust en daarom spreken we over een kosmisch bewustzijn. De mens, de tijdelijke vorm die we persoonlijkheid noemen en die voortkomt uit de microkosmos is ook bewust. Dat is het persoonlijkheidbewustzijn of zelfbewustzijn. De microkosmos beschikt ook over een onderbewustzijn waarin all ervaringen van het kosmische bewustzijn en het persoonlijkheidbewustzijn opgetekend en opgeslagen zijn.

De microkosmos beschikt niet over geestbewustzijn. Geestbewustzijn is een gewaarzijn, een direct weten van de universele geest. Lange tijdperken geleden beschikte onze microkosmos over geestbewustzijn, maar verloor geleidelijk de mogelijkheid de geest te ervaren of ermee te verbinden.

PUBLIC TALKS OP ZONDAGAVOND 20.00 UUR

  • 11 April – Cosmic consciousness & the Human Being
  • 18 April – Mysteries of the Soul
  • 25 April – Awakening the Spirit Consciousness

READ MORE

GO TO THE ZOOM MEETING, SUNDAY 8.00 PM (AMSTERDAM TIME)

LEES MEER OVER DE TRILOGIE OVER DE UNIVERSELE MYSTERIËN