Oosterse wijsheid, vijf uitgaven van de Symposionreeks

1. Brahma, Vishnoe, Shiva – Symposionreeks 26
Deze bundel bevat de inhoud van het tweede van zeven symposia op het conferentiecentrum  Renova, waarin zeven grote wijsheidsstromingen centraal staan. De teksten richten zich op de wijsheid van India, op de bakermat van het oeroude Vedische weten van geest, ziel en lichaam, of van Atman, Boeddhi en Manas. India is in alles doordrenkt van het lied van de schepper, of dit nu als Brahma, Vishnoe, Shiva of als Boeddha wordt benaderd en weergegeven.

LEES MEER OVER BRAHMA, VISHNOE, SHIVA

BESTEL BRAHMA, VISHNOE, SHIVA

2. Alle verandering komt tot rust in Boeddha – Symposionreeks 28
Dit is het derde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen en hun tegenwoordige betekenis. Boeddha is de ontsteker van het Licht, Dharma is de leer, de gids, Sangha (broederschap) is het voertuig dat alles in beweging zet. De lezingen gebundeld in dit boekje behandelden de volgende onderwerpen: Boeddha, geest van het universum; Dharma, de bevrijdende leer van de wijsheid voorbij alle wijsheid; Sangha, de drie juwelen van het Pad.

LEES MEER OVER ALLE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA

BESTEL ALLE VERANDERING KOMT TOT RUST IN BOEDDHA

3. De wijsheid van het grondeloze Tao – Symposionreeks 30
Dit boekje is neerslag van het vierde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen. Het taoïsme is niet alleen voor ons westerlingen wonderlijk en intrigerend. Het onttrekt zich in feite aan ieders begripsvermogen. En toch… velen worden juist getroffen door die totaal andere benadering, die men vroeger afdeed als Oosters, maar waarvan nu wel duidelijk is dat die ieder cultuurgebonden godsbeeld in duigen doet vallen. Lao Zi houdt ons voor: ‘Als wij het Tao van de oudheid, waaruit alles ontsprong, doorgronden, kunnen we over het bestaan van het heden regeren’.

LEES MEER OVER DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

BESTEL DE WIJSHEID VAN HET GRONDELOZE TAO

4. Mani, de gave van het licht – Symposionreeks 13
Mani, kunstenaarzonder weerga, schilder, ongeëvenaard dichter, getalenteerd musicus en opmerkelijk medicus, toonde de eenheid aan die de verschillende religies verbond. Hij onderwees de christenen het universele christendom, ontsluierde aan de magiërs van Iran de betekenis van Zoroaster, en verklaarde de boeddhisten Boeddha en diens weg van de beëindiging van alle oorzaken van het lijden. Gedurende meer dan duizend jaar verlichtte Mani’s kerk der rechtvaardigen miljoenen zielen.

LEES MEER OVER MANI, DE GAVE VAN HET LICHT

BESTEL MANI, DE GAVE VAN HET LICHT

5. Soefi-meesters van de Liefde, Symposionreeks 34
Dit is het zesde symposion in de zevendelige reeks over de bronnen van de grote wijsheidsstromingen.Wat is er toch zo bijzonder aan de subtiele Perzische lyriek? Is het doordat die de zoektocht van de ziel naar haar geliefde beschrijft, dat het ons als moderne mensen nog steeds raakt? De teksten van het voorjaarssymposion 2015 verdedigen alle met verve de stelling dat Perzische poëzie zo’n kracht heeft, omdat het in essentie draait om de Liefde. En dan vooral de liefde als symbool voor de relatie tussen de mens en het goddelijke. In deze bundel wordt de diepgang van de soefi-lyriek ervaarbaar.

LEES MEER OVER SOEFIMEESTERS VAN DE LIEFDE

BESTEL SOEFI-MEESTERS VAN DE LIEFDE