De boeddha-natuur – een hoofdstuk uit het boek ‘Boeddhisme in het dagelijks leven’ van lama Yeshe Losal Rinpocher

BESTEL BOEDDHISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

Hoe kun je de boeddhistische levenswijze praktisch toepassen in het dagelijks leven? In zijn directe, nuchtere ‘down-to-earth’-stijl slaagt Lama Yeshe erin om deze diepzinnige onderrichtingen te ontdoen van hun mystiek en ze toe te lichten op een zodanig manier dat ook de meeste verstokte geest deze gemakkelijk kan begrijpen en toegang verkrijgt tot de onderrichtingen. Met zijn inzicht, zijn humor en zijn kennis van een breed spectrum van mensen zowel uit het Oosten als uit het Westen onderricht Lama Yeshe vanuit het boeddhistisch perspectief op het leven en geeft hij praktische raad – op een eenvoudige doch inspirerende manier.  

Het thema van het boek dit boek ‘Boeddhisme in het dagelijks leven’ en hoe we de boeddhistische beginselen kunnen gebruiken om ons leven gelukkig en zinvol te maken. Tegenwoordig laten sommige mensen zich alleen al door het woord ‘religie’ afschrikken. Het boeddhisme is echter niet zozeer een religie maar meer een filosofie of een levenswijze. Het boeddhisme is tijdloos, heel vooruitstrevend en past perfect in het gedachtengoed van deze 21ste eeuw. 

Op zoek naar spirituele waarden, zoeken veel mensen naar iets fris, iets nieuws. Daarom denken ze dat het boeddhisme, dat zo’n 2500 jaar geleden is ontstaan, te oud is. Maar dat is niet zo! Het boeddhisme is zelfs het meest actuele dat je kunt tegenkomen! Dat komt omdat onze geest altijd actueel is en omdat Boeddha naar niks anders verwijst dan naar de toestand van onze geest. Hij leert ons dat alles wat we ervaren – of het nu goed of slecht is, of het ons gelukkig of triest maakt – wordt bepaald door onze geestestoestand op dat moment. Hij spreekt over onze eigen geest. Zou er iets actueler kunnen zijn? 

Het boeddhisme leert ons over gelijkheid: verschillen in ras, cultuur, traditie en geloof zijn niet echt van belang. Daarom is elk mens in staat om een ‘Boeddha’ te worden: elk menselijk wezen beschikt over deze mogelijkheid. Het enige verschil tussen een Boeddha en een gewoon mens is dat een Boeddha dit potentieel al verwezenlijkt heeft, terwijl wij, gewone stervelingen, nog steeds op zoek zijn. Nadat Boeddha de weg naar de verwezenlijking voor zichzelf gevonden en gerealiseerd had, hield hij zijn ontdekking niet voor zichzelf. 

Uit liefde en mededogen wenste hij dat alle levende wezens dit inherente potentieel zouden ontdekken in zichzelf. De ontdekking en realisatie van onze boeddha-natuur is heel belangrijk voor ons allen, want alleen op die manier kunnen wij ons volledig bevrijden. Om dit te bereiken, moeten we leren ons te concentreren op wat ons werkelijk kan bevrijden. We moeten niet langer zinsbegoochelingen najagen, want die zullen ons nooit volledig en permanent geluk brengen. 

Voor mij persoonlijk is het boeddhisme de meest eenvoudige en praktische levensovertuiging ter wereld, omdat het ons lichaam, onze taal, onze geest en onze tijd betreft. We moeten alleen maar leren om die juist te benutten, om onze gewoonten te veranderen en onszelf te vervolmaken. 

Volgens mij zullen de mensen, als het hen steeds duidelijker wordt hoe zinloos de moderne, materialistische levenswijze is, de boeddhistische leer geleidelijk aanvaarden. Het is echter absoluut niet mijn bedoeling om van iedereen een boeddhist te maken. Het boeddhisme is zeer open en haar leer heeft respect voor de andere geloofsrichtingen. Mensen met een ander geloof denken misschien dat ze niets te maken hebben met het boeddhisme en dat het hen niets te bieden heeft. Maar het boeddhisme kan ook voor hen van grote betekenis zijn. Het zou net dat ontbrekende stukje kunnen zijn, waarnaar ze hun leven lang gezocht hebben. 

Het boeddhisme leert ons over ons potentieel. Dit potentieel hebben niet alleen boeddhisten of christenen, maar het behoort – zonder uitzondering – tot elk levend wezen, zonder onderscheid in geloof, ras of cultuur. We moeten leren hoe we ernaar moeten zoeken, niet door onze blik naar buiten te richten maar door in onszelf te kijken. We hoeven ons niet te richten tot een andere persoon of te geloven in iets wat buiten ons zelf ligt. Wat van belang is, is het geloof in onszelf en in het potentieel dat we bezitten. Wanneer we over het boeddhisme spreken, dan hebben we het in principe over de geest. Als we niets over ‘boeddhisme’ of over ‘Boeddha’ of over ‘verlichting’ willen horen, dan kunnen we dergelijke woorden ook weglaten en alleen verwijzen naar de geest. 

Het allerbelangrijkste is dat we leren waarderen wat we bezitten. We lijken zo snel te vergeten hoe goed het met ons gaat en hoeveel geluk we eigenlijk hebben. Alleen als we ons leven – wie en wat we zijn – werkelijk waarderen, kunnen we andere mensen vertrouwen, geloven in de mensheid en toewijding ervaren. Hierdoor ontwikkelen we ons tot evenwichtige menselijke wezens. Als we niet waarderen wat we al hebben, dan zullen we steeds ongelukkig zijn, zelfs als we alles bezitten. Zonder gemoedsrust kunnen we de anderen niet vertrouwen en zijn geloof en overgave onmogelijk. Sommige mensen worden op die manier paranoïde en verliezen hun zelfvertrouwen, totdat ze uiteindelijk zichzelf niet meer kunnen vertrouwen. Alle godsdiensten ter wereld leren ons in de eerste plaats om bescheiden, fatsoenlijk en oprecht te zijn. Als we deze kwaliteiten bezitten, wordt alles heel simpel, heel gemakkelijk! 

Ik denk dat we ons niet moeten laten meeslepen door grote woorden als ‘nirwana’ en ‘realisatie’. Het zijn woorden die voor mensen zoals wij niet veel betekenen. Wat is nirwana? Wat is verlichting? Als we innerlijke vrede hebben gevonden, is er ook voldoening, geluk, vreugde, generositeit en de mogelijkheid om te vertrouwen… alles komt vanzelf! Dit maakt allemaal deel uit van deze innerlijke vrede. Ik herinner mensen er steeds aan dat het hierbij geen verschil maakt welke religie ze aanhangen. Als het praktiseren hen helpt om bescheidener te worden en om zich te ontwikkelen tot betere mensen, die in staat zijn om zichzelf en anderen te waarderen, dan vind ik dat ze hun doel hebben bereikt. 

Natuurlijk proberen we allemaal het geluk te vinden. Het probleem is echter dat we zo enorm misleid worden door uiterlijkheden. Deze 21ste eeuw is zeer ‘visueel’. Alles wat een fysieke vorm heeft, heeft impact op ons. Mensen willen mooie dingen zien en ervan genieten, maar ze zien niet dat deze dingen van binnen leeg zijn. Ze willen een goede baan, geld, relaties en ze zijn in staat dit alles te vervangen, alsof het papieren zakdoekjes zijn. En toch zijn ze niet gelukkig. In feite zoeken ze naar een richting die hun leven zin kan geven, maar merken ze niet dat ze vergif gebruiken in hun zoektocht naar geluk. Het is onmogelijk om geluk te vinden via nijd, jaloezie, trots, woede en egoïsme. Wanneer we giftige zaadjes planten, zullen de vruchten oneetbaar zijn. 

Daarom is het volgens mij zo belangrijk om te leren onze geest te temmen. In zekere zin worden we volledig beïnvloed en gevormd door onze eigen cultuur, tradities en de overdracht van familiewaarden. Deze waarden zijn van wereldse aard en het gaat er hoofdzakelijk om hoe we in deze wereld kunnen overleven. Tegenwoordig zijn de mensen over het algemeen beter opgeleid en beschikken ze over meer kennis dan ooit tevoren. Maar bekijken we de huidige situatie in de wereld, dan moeten we toegeven dat deze opleiding en kennis nutteloos worden, als ze niet verbonden zijn met innerlijke wijsheid. 

We leven in een maatschappij waarin de mensen worden opgevoed als makke schapen. En in plaats van hun eigen geest te ontwikkelen, volgen ze ofwel andere mensen, ofwel dwingen ze anderen ertoe om hun ideeën te volgen. Dit zien we elke dag gebeuren. Er zijn veel oprechte jongeren en volwassenen, die vechten om gehoord te worden, die de situatie in de wereld willen verbeteren. Ze beschikken echter niet over de daartoe geschikte opleiding en kennis. Ze gebruiken de verkeerde methoden om hun doelstellingen te bereiken. En ze proberen soms op koppige wijze hun oplossingen aan anderen op te dringen. 

Jonge mensen met een goed hart en een goede motivatie doorstaan heel wat ellende en belanden soms zelfs in de gevangenis, terwijl de multinationals waartegen ze strijden, vaak winnen dankzij al het geld en de goede juristen waarover ze kunnen beschikken. 

Boeddha, die wijs en verlicht was, zag dat het onmogelijk is om op zo’n manier dingen te veranderen. Hij zei dat we eerst meer wijsheid zouden moeten ontwikkelen; dat het geen zin heeft om alle anderen proberen te veranderen, maar dat we moeten beginnen bij onszelf. 

BESTEL BOEDDHISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

De inhoud van ‘Boeddhisme in het dagelijks leven’

 • Voorwoord
 • Over de auteur
 • Ons verborgen potentieel: de boeddha-natuur
 • Onze dwaze levensstijl
 • Vrijheid en verantwoordelijkheid (het lichaam temmen, het taalgebruik temmen en de geest temmen)
 • Ons innerlijk potentieel ontwikkelen
 • Meditatie: de sleutel tot voldoening?
 • Eenvoud
 • Werken aan onszelf
 • Spirituele paden en wereldse wegen
 • Bodhicitta en liefdevolle vriendelijkheid

 

BESTEL BOEDDHISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

 

N

Lama Yeshe is abt van het klooster en Tibetaans centrum Kagyu Samye Ling in Schotland, directeur van het ‘Holy Island Project’ en meditatieleraar voor leerlingen uit alle delen van de wereld. Zijn boek is ontstaan uit ervaringen van zijn reizen en werd samengesteld door een groep toegewijde leerlingen. Met hen heeft Lama Yeshe het gezamenlijke doel om de wijsheid en kennis te delen met een breder publiek en de Westerse wereld. 

Bron: Boeddhisme in het dagelijks leven van lama Yeshe Losal Rinpoche

BESTEL BOEDDHISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

LEES OVER BOEKEN OVER BOEHHA EN HET BOEDDHISME